Den tillfälliga ersättningen för karensavdraget, eller karensdagen som det hette tidigare, slopades i höstas när pandemin såg ut att klinga av.

När så smittspridningen tog ny fart i december beslutade regeringen att återinföra ersättningen, men beslutet har först nu klubbats i riksdagen. Därför har det inte gått att söka ersättningen tidigare.

Beslutet gäller även retroaktivt för sjukdagar från den 8 december 2021 och fram till den 31 mars i år.

Det innebär alltså att du kan ansöka om ersättning för karensavdraget i efterhand från Försäkringskassan.

Du ska fortfarande sjukanmäla dig till din arbetsgivare som betalar ut sjuklön de första 14 dagarna och gör ett karensavdrag för din första sjukdag precis som vanligt.

Schablonbelopp på 810 kronor

  • Karensavdraget ersätts med ett schablonbelopp på 810 kronor.
  • Förutom ersättning för karens är även ersättning för riskgrupper som inte kan arbeta på grund av smittorisken återinförd.
  • Enligt Försäkringskassan öppnar ansökningarna tidigast måndagen den 7 februari.
  • Ersättningarna söker du genom att logga in på Mina sidor på Försäkringskassans hemsida.
  • Om du inte har tillgång till digitalt bankid kan du ringa Försäkringskassans kundtjänst för att få en blankett.