E-handeln har ökat explosionsartat under pandemin och i Turkiet har Trendyol, landets största nätbutik, sett vinsterna skjuta i höjden. Ersättningen för de gigjobbare som levererar företagets paket har inte utvecklats på motsvarande sätt. 

När företaget nyligen erbjöd sig att höja ersättningen med 11 procent spred sig snabbt uppmaningar om att ”stänga av motorn” bland buden, rapporterar det globala facket Uni.

Enligt officiella siffror ligger inflationen i Turkiet på 36 procent. Den höjda ersättningen skulle i praktiken alltså innebära ett ordentligt slag mot plånboken.   

Gigjobbare strejkade i Turkiet

I Istanbul gick gigjobbarna på Trendyol Express ut i strejk. Snart anslöt sig kolleger i städer som Izmir, Bodrum och Diyarbakir.

Det påstås att Trendyols leveranser föll med 70 procent. Siffrorna är osäkra, men strejken tycks i alla händelser ha tvingat företaget till förhandlingsbordet. Nu står det klart att Trendyol höjer ersättningen med 38,8 procent. 

”Vi gjorde motstånd, vi enades, vi blev starkare, vi vann”, skriver gigjobbarna på Twitter.

Långa arbetsdagar för gigjobbare i Turkiet

Trendyols affärsmodell förlitar sig på en mindre armé av ”externa samarbetspartners” som levererar företagets paket till kunderna.

Dessa gigjobbare kör enligt UNI egna fordon, får betalat per leverans och saknar rätt att organisera sig fackligt eftersom de enligt turkisk lagstiftning inte räknas som anställda. För att kunna leva på ersättningen tvingas buden ofta arbeta mellan tolv och 15 timmar per dag.  

Utöver höjd ersättning har gigjobbarna också krävt sjuklön, betald ledighet samt att ingen som deltagit i strejken ska utsättas för repressalier.

Gigjobb

Gigjobb kallas ibland även appjobb eller plattformsjobb.

Det finns ingen enhetlig definition av gigjobb. Men Eurofound, EU:s expertmyndighet för social- och arbetsmarknadspolitik, listar följande utmärkande drag:

• Avlönat arbete som organiseras genom plattformar online.

• Tre aktörer är involverade: plattformen, arbetstagaren och kunden.

• Arbetet är uppdragsbaserat.

• Tjänster tillhandahålls på begäran.

Källa: Eurofound.