Över två miljarder kronor i svenska pensionspengar går rakt ner i elva diktaturers fickor.

Länder där det i många fall är förenat med livsfara att arbeta fackligt. Där mänskliga rättigheter kränks och det i flera fall är farligast i världen att vara arbetare. 

Det framkommer när Arbetet Global granskat Andra AP-fondens investeringar. Genom uppköp av stats­obligationer går svenskarnas pensionspengar direkt in i diktaturernas maskinerier.

Det ställs inga krav på att de här länderna ska leva upp till demokratiska värden.

Följer inte ILO:s fackkrav  

Enligt Andra AP-fondens egen policy ska man följa ILO:s kärnkonventioner som garanterar rätten att fritt bilda och ansluta sig till fackföreningar.

Men uppköpen av ­stats­obligationer i länder som Egypten och Qatar går stick i stäv med det. I Qatar är till och med fackföreningar förbjudna.

Arbetares villkor väger lätt

Svaren Arbetet Global får när vi försöker kräva Andra AP-fonden på en förklaring om varför dessa investe­ringar sker är talande.

Det heter att man följer inter­nationella regel­verk och att där man behållit investeringar trots kränkningar ska man arbeta för att påverka utvecklingen till det bättre. Men några mer exakta svar på hur detta sker går inte att få.

Det är svårt att tolka det som något annat än att fackliga rättigheter och arbetares villkor väger lätt när svenska pensionspengar investeras.

Dags för ny översyn

När nya regler 2015 skulle tas fram för AP-fondernas investeringar av svenska pensionspengar krävde LO att de inte skulle få gå till länder och företag som förhindrar facklig organisering eller på olika sätt förföljer fackliga. 

En sådan lag hade satt stopp för pensionspengar till diktaturernas fickor. En ny översyn vore på sin plats.