När journalisten och facklige aktivisten Yahia Kallash hör att Andra AP-fonden lånar ut svenska pensionspengar till den egyptiska regimen säger han att han visserligen välkomnar utländska lån, men de borde komma med krav på motåtgärder för att utöka friheten i Egypten.

– De kväver fackföreningarna och tystar all opposition, det är farligt, säger han och syftar på president al-Sisis regim.  

En sandstorm är på ingång, himlen färgas orange medan gatorna töms i den inhägnade förstaden till Kairo som kallas Journaliststaden.

Området byggdes för 20 år sedan för att hysa medlemmar i journalistförbundet och de flesta som bor här är etablerade journalister. Lika tomt som det blivit på gatorna är det i klubbhuset i områdets centrum. Yahia Kallash sätter sig vid ett skrivbord i ett kalt rum och ber en anställd att hämta kaffe. 

De kväver fackföreningarna och tystar all opposition, det är farligt.

Yahia Kallash

Polisrazzia mot fackets lokaler

67-åriga Kallash har varit fackligt aktiv i 40 år. Efter många år i styrelsen blev han 2015 vald till ordförande för Egyptens journalistförbund. Men efter ett uppmärksammat tillslag mot förbundets lokaler i Kairo den 1 maj 2016 avslutade han sitt uppdrag. 

Det var när polisen utförde razzior hos oppositionella som två regimkritiska journalister sökte skydd hos sitt förbund. Men polisen stormade byggnaden och grep såväl journalisterna som Kallash. 

2016. Fackligt aktiva journalister bär Yahia Kallash på sina axlar under en demonstration mot diktaturen.

Fackledaren dömdes till fängelse

De bägge journalisterna fick tillbringa fyra månader i förvar medan de utreddes för brott mot nationens säkerhet.

Kallash dömdes till två års fängelse för att ha gömt misstänkta brottslingar, en dom han fortfarande överklagar.

Han avskedades dessutom från sin tjänst som reporter på Al-Gomhuria, Egyptens statligt ägda och mest inflytelserika dagstidning. I dag skriver Kallash sporadiskt för olika publikationer. 

– Om de publicerar mig eller inte beror på vilka problem de är villiga att dra på sig från myndigheterna, säger han. 

30 journalister fängslas årligen

Här i det tomma klubbhuset i Journaliststaden går det att prata öppet om ämnen som är farliga på andra platser. Om hoten mot fackföreningar, om bristen på pressfrihet. Sedan militärkuppen 2013 har runt 30 journalister fängslats årligen.

Journalistförbundet har sedan grundandet 1941 visserligen alltid mött motstånd, men aldrig i den omfattning som i dag, menar Yahia Kallash.

– Vi brukade säga att vi levde i demokratins utkanter, att vår frihet var så begränsad att den bara räckte till att överleva. Nu står vi bortom demokratins utkanter, säger han.

Fack i Egypten

I samband med arabiska våren 2011 växte den fria fackföreningsrörelsen fram och fick ökad betydelse i samhället, men utvecklingen stoppades av militärkuppen 2013.

De senaste åren har förhållandena hårdnat ytterligare. Världsfacket Ituc har stämplat Egypten som ett av de tio värsta länderna i världen vad gäller fackliga rättigheter.

Fram till 2011 var statskontrollerade Eftu den enda tillåtna fackliga organisationen. Medlemskap var obligatoriskt för arbetstillstånd. Eftu hävdar sig ha 4,5 miljoner medlemmar och stöttade aktivt general Al-Sisi i presidentvalet. 

På pappret är fria fackföreningar tillåtna, men processen för att registrera ett fackförbund är snårig och godtycklig. Strejker slås ned och fackligt aktiva åtalas i särskilda säkerhetsdomstolar.

Källa: Union to union