Gå direkt till textinnehållet Alt-texter på denna sida är delvis framtagna med stöd av AI

Allt om AP-fonderna och diktaturerna

AP-fonderna förvaltar svenskarnas pensionspengar. Enligt lagen ska AP-fonderna placeras hållbart och ägna sig åt ”ansvarsfullt ägande”. Men Arbetet Globals granskning ger en annan bild.

6 artiklar