Det hann bli en rad turer mellan Försäkringskassa, förvaltningsrätt och försäkringsmedicinska rådgivare på Försäkringskassan för den lärare som för flera år sedan var med om en så pass allvarlig hotsituation på jobbet att den ledde till psykiska besvär.

Först fick hon diagnosen utmattningssyndrom, sedan även posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

”Otydligt” samband mellan hot och diagnos

Försäkringskassan beviljade henne då en tidsbegränsad livränta för arbetsskada. Men efter dryga sex år med den ersättningen avslogs lärarens ansökan om fortsatt livränta.

Då ansågs diagnosen PTSD inte klarlagd, och hennes sjukdomsutveckling hade ett ”alltmer otydligt” samband med det som hänt henne på jobbet.

Via Lärarförbundet har hon fått juridisk hjälp från LO-TCO Rättsskydd.

Och efter överklagan till förvaltningsrätten ansåg domstolen att det krävdes mer utredning, och skickade tillbaka ärendet till Försäkringskassan.

Fyra miljoner i ersättning

Väl tillbaka konstaterade en försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan att diagnosen PTSD var klarlagd, och att ”övervägande skäl” talar för att det som hänt henne på jobbet orsakat det.

Nu har hon beviljats livränta utan tidsbegränsning, och PTSD:n är klassad som arbetsskada.

Läraren får därmed fyra miljoner retroaktivt i arbetsskadeersättning från Försäkringskassan.