– Nej, det gör jag dagen innan. Men det är inte säkert att jag åker. Vi fick besked om att vi kunde vara med ganska sent och det har varit svårt att hitta hotell till rimliga priser så jag vet ännu inte om jag kommer i väg, säger Johan Hall. 

Vad vill LO göra på klimatmötet?

– Vi ingår i världsfacket Itucs grupp som ska föra fram idéen om en rättvis klimatomställning, just transition som det heter. Världsfacket har till exempel skrivit på ett upprop om att vika mer pengar till en fond som bland annat går till att fattiga länder ska kunna anpassa sina samhällen för en omställning. 

Världsfacket Ituc talar mycket om rättvis omställning, men vad innebär det?

– Det handlar om att ställa om för minskade utsläpp och att göra det på ett sådant sätt att vi fortfarande har bra och gröna jobb och att människor inte blir arbetslösa. Det handlar om att se till att det finns en a-kassa, att pensionsvillkoren är bra och att det finns möjligheter till vidareutbildningar. Det kan även vara att se till att det görs investeringar i regioner som är kol- eller fossilberoende så att det kan skapas nya jobb där.

Vad vore den bästa utfallet av mötet?

– Att vi får tydliga löften från alla länder om att minska sina utsläpp. De bör ligga i linje med Parisavtalet så den globala uppvärmningen hamnar långt under 2 grader, och helst inte överstiger 1,5 grader.

Vilket är det enskilt största klimathotet?

– Det är fossilanvändningen, att vi fortsätter att elda kol och olja och inte ställer om.

Flera fack i Skottland, bland annat tågfacket, hotar med att strejka under klimatmötet. De ser klimatmötet som en gyllene chans att få upp sina löner. Stödjer du en sådan strejk?

– Strejkvapnet får användas av fack för att förbättra sina villkor. Jag har inga synpunkter på det. 

Hur ska du ta dig dit. Tåg eller flyg?

– Det blir flyg. 

COP26

Mellan den 31 oktober och den 12 november så möts världens ledare i den skotska staden Glasgow för att diskutera hur klimatförändringarna ska hanteras. Detta är FN:s 26:e klimatkonferens. Egentligen skulle den ha hållits hösten 2020 men sköts fram ett år på grund av pandemin. Kring 25 000 besökare väntas komma till staden.

COP står för Conference of the parties, vilket kan översättas till parternas konferens och i det här fallet syftar på ett möte mellan företrädare för nästan 200 länder. Målet är att minska klimatutsläppen så att den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader, i enligthet med Parisavtalets mål.