Ett 50-tal stats- och regeringschefer är inbjudna till den stora Förintelsekonferensen som startar i dag i Malmö.

Staden är vald av flera anledningar. Hit kom de vita bussarna efter andra världskriget med judar som just befriats ur koncentrationslägren. Hit har också kommit en stor grupp flyktingar från Mellanöstern.

Och Malmö har drabbats av antisemitism, dels genom extremhögerns utspel men dels också utifrån Israel-Palestinakonflikten. Staden har dock arbetat mycket aktivt för att bekämpa den antisemitism som uppdagats, vilket även det är ett skäl att förlägga konferensen hit.

Lögner om socialdemokratin

För Socialdemokraterna är det uppenbart att arbetet mot antisemitism och rasism inte nog kan poängteras. Arbetarnas motstånd mot nazismen är också ett väl dokumenterat faktum, åtminstone i de länder där historien har bevarats intakt och oförfalskad. I Sverige har tyvärr stora delar av arbetarrörelsens motstånd under andra världskriget i stället hamnat i historieskugga.

Det är det liberala motståndet mot nazismen som främst bevarats i Sverige, inte arbetarrörelsens, vilket bland annat gjort att det de senaste åren blivit lätt för Sverigedemokrater och extremhögern att utropa den horribla lögnföreställning om att Socialdemokraterna egentligen var nazister under kriget, beskyllningar som lätt kan avfärdas som rena lögner.

Det är i sammanhanget sorgligt att se att få eller ingen ledarskribent utanför socialdemokratin över huvud taget har tyckt det varit mödan värt att ens kommentera denna extremhögerns grova historieförfalskning.

Antisemitism i många skepnader

Men visst kommer antisemitismen i många skepnader, även i miljöer där vi inte förväntar oss det.

Att delar av SSU Malmö för några år sedan lät sig dras med i relativiseringen runt judarnas lidande utifrån Israel-Palestinakonflikten är mycket svårt att förstå.

Det palestinska folkets lidande kan aldrig användas som skäl att lämna den socialdemokratiska solidariteten och försvaret av den svenska religionsfriheten.

Antisemitismens vanligaste politiska vistelseort är dock utan tvekan inom totalitarismens hägn, såväl inom extrem höger- som vänstertotalitarism.

Förintelsekonferensen i Malmö är bra och nödvändig.

En stad där vi sett yttringar av antisemitism och där reaktioner på Israel-Palestinakonflikten har kunnat övergå i trakasserier av judar behöver en sådan konferens.

Rädda minnet från glömska

Tillbaka till rötterna, se vad det egentligen handlar om. Nazismen utnyttjade en gammal antisemitisk bild för att avgränsa den grupp som tyskarna skulle vända sig emot för att rena nationen och hylla ”befriarna” inom det nazistiska partiet.

Och vi ser nu samma tankefigur byggas runt Israel-Palestinakonflikten.

För Socialdemokratin gäller det att värna den europeiska arbetarrörelsens nu alltför bortglömda kamp mot nazismen och mot judeförföljelsen.

Arbetarnas motstånd, ställningstaganden och solidaritet med såväl judar som andra bland nazismens offer var mycket omfattande.

Den historien måste räddas undan glömskan och vara den självklara och enda väg som socialdemokratin ska vandra på även i framtiden.