Region Stockholm har nu beslutat om riktlinjer för att omplacera anställda i vården som inte är vaccinerade, något som TV4 var först om att rapportera.

I första hand kan ovaccinerad personal vid akutsjukhusen och geriatriska vårdavdelningar komma att omplaceras, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm, till Sveriges Radio.

– I förlängningen blir regionens riktlinjer också våra riktlinjer, säger Elisabeth Antfolk, ordförande i Kommunals sektion för anställda i privat vård och omsorg i Stockholm.

– Alla riktlinjer från regionen om skyddsutrustning och liknande under förra året är vad även vi utgick från. Regionens riktlinjer spiller över på våra verksamheter.

Diskuteras i personalrummen

Ännu har ingen av sektionens 4 500 medlemmar ställts inför kravet att byta arbetsuppgifter.

– Det här är helt nytt, i dag diskuteras det i personalrummen. Men vi förväntar oss att våra medlemmar snart börjar ringa i den här frågan, säger Elisabeth Antfolk.

På frågan om medlemmarna utsätts för tryck att vaccinera sig svarar Elisabeth Antfolk:

– Jag skulle inte använda ordet tryck, snarare uppmuntran. Det handlar inte om tvingande åtgärder.

Attendo: Inga vaccinkrav

Attendo, ett av de stora företagen inom privat äldreomsorg med 25 000 anställda i Norden, analyserar nu Region Stockholms utspel. Men Makan Afshinnejad, presschef på Attendo, kan inte säga om det kan bli aktuellt att omplacera anställda som inte vaccinerat sig.

– Vi jobbar mycket aktivt med vaccination. Vi informerar digitalt, utser ambassadörer för vaccination på arbetsplatserna, och låter anställda vaccinera sig på betald arbetstid, säger Makan Afshinnejad.

Attendo ställer inte krav på vaccination vid nyrekrytering av anställda.

– Men vi kan begära vaccinationspass när du ska börja arbeta, om du har svarat ja på frågan om du är vaccinerad.

Ännu har ytterst få av Kommunals medlemmar inom vård och omsorg i landet ställts inför valet att vaccinera sig eller byta arbetsuppgifter.

Riskerar omplacering

När Arbetet frågar en rad företrädare för Kommunal är Arjeplogs kommun, där en handfull anställda inom äldreomsorgen riskerar omplacering, det enda fall de känner till.

– I länets övriga kommuner hindrar man smittan genom bra hygienrutiner och skyddsutrustning, ungefär som i pandemins tidiga skede, säger Zara Leghissa, ordförande för Kommunals avdelning i Norrbotten.