Vaccinera dig, annars får du inte jobbet.

Arbetet har tidigare berättat att Region Dalarna går i bräschen för att se om det är juridiskt möjligt att införa ett vaccinationskrav vid nyanställningar. Regiondirektören och jurister ska fram till den 26 januari utreda frågan.

Men redan nu finns det en hel del arbetsplatser som ställer vaccinkrav. Det visar sökningar Arbetet gjort i Arbetsförmedlingens platsbank. Vi hittar totalt 40 annonser med antingen krav på, eller starka uppmaningar om att den sökande ska vara vaccinerad mot covid-19.

De allra flesta annonser gäller personliga assistenter – ett yrke där man ofta arbetar tätt ihop med personer med risk för allvarlig sjukdom om de smittas av covid. Men det finns också jobb som serveringspersonal, trädgårdsarbetare och barnvakt bland annonserna.

Inget tvång att visa intyg

Bland annonserna finns också två från just Region Dalarna som söker en ekonomidirektör och en HR-chef, trots att regionen alltså ännu inte färdigställt sin utredning kring om de har juridiskt på fötterna.

I båda annonserna är kravet tydligt: ”Vi förväntar oss att du är vaccinerad mot Covid-19”.

Siri Ellberg, tf biträdande HR-direktör på regionen, svarar i ett mejl till Arbetet att kravet i annonserna inte kommer att kontrolleras i praktiken.

”Det kan förekomma att chefer i samband med rekryteringsprocesser beskriver hur arbetsgivaren ser på frågan, det vill säga att Region Dalarna förväntar sig att personal är vaccinerad. Men ingen kontroll av vaccinering görs i dag och ingen sökande behöver med tvång uppvisa intyg om vaccination – utredningen som genomförs ska visa om förutsättningar för detta finns”, skriver hon.

Kan inte kräva vaccination

Men hur ser juridiken ut egentligen? Får arbetsgivaren kräva vaccinering vid nyanställning?

Just nu strömmar det in frågor till fackens juristbyrå LO-TCO Rättsskydd gällande vaccinering, enligt förbundsjuristen Annett Olofsson.

Både medier och fackförbund vill veta vad som gäller i olika frågor som rör vaccin. Hittills har byrån dock inte drivit något ärende med koppling till vaccinering av covid-19, enligt henne.

– En arbetsgivare inte kan kräva att redan anställda vaccinerar sig. När det gäller nyanställningar skulle ett vaccinkrav kunna falla under förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen, säger hon.

Förbjudet att diskriminera

Annett Olofsson pekar på att det enligt lagen är förbjudet att diskriminera någon på grund av personens religion eller funktionsnedsättning.

Om man har en trosuppfattning eller sjukdom som gör att man inte vill eller kan vaccinera sig kan alltså ett vaccinkrav vid nyanställning vara diskriminerande, enligt henne.

– Vården fungerade även innan vaccinet fanns med snabbtest och skyddsutrustning. Det är alltså inte nödvändigt att ställa upp ett vaccinkrav vid nyanställning för att hindra smittspridning.

Så säger arbetsgivarorganisationen SKR om vaccinkrav vid nyanställningar

”Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som innebär att arbetsgivare ska behandla personal som inte är vaccinerade mot covid-19 på något annat sätt än de som är vaccinerade. Det finns därför inte heller skäl att generellt kräva att arbetssökande är vaccinerade (eller utlovar att vaccinera sig) för att anställas i verksamheten.

Om det i specifika verksamheter ändå finns ett befogat krav på vaccination, är det utifrån arbetets karaktär, smittskyddhänsyn, patientsäkerhet eller andra omständigheter för att ge säker vård till mycket sårbara grupper. Vilka delar av verksamheten det gäller måste bedömas utifrån samtliga omständigheter för det specifika arbetet. Typiskt sett kan det avse viss avancerad specialistvård med extra smittokänsliga patienter, prematura barn eller liknande vårdsituationer där krav på vaccination är absolut nödvändigt. I sådan verksamhet har det troligtvis redan sedan tidigare uppställts krav på att befintlig personal har erhållit vaccin.”

Källa: skr.se