Det är stora skillnader mellan olika yrkesgrupper när det kommer till andel vaccinerade inom vård och omsorg.

Till exempel var i slutet av augusti 92 procent av sjukhusläkarna vaccinerade med två doser.

Medan 65 procent av undersköterskorna och vårdbiträdena inom hemtjänsten har gjort detsamma. Bland personliga assistenter som jobbar inom LSS-verksamhet, där många är i riskgrupp, var andelen 60 procent.

”Skäl för avsked”

Region Dalarna går nu i bräschen för att se om det är juridiskt möjligt att införa ett vaccinationskrav vid nyanställningar.

Regiondirektör och jurister ska fram till den 26 januari utreda frågan, skriver Dagens Nyheter.

– Ska du jobba här vill vi inte att du tillhör vaccinmotståndarna. Och skulle du gå runt på en avdelning och säga ”du ska inte vaccinera dig” då är det skäl för avsked. Då rekommenderar du något som inte är vetenskap eller beprövad erfarenhet, säger regionrådet Ulf Berg (M) till tidningen

Omtvistad grundlag

Frågan är minst sagt infekterad. Inte minst sedan flera äldreboenden i landet drabbats av nya dödsfall hos äldre som fått två vaccindoser. Flera regioner tolkar det som att ovaccinerad personal ligger bakom. Även statsepidemiolog Anders Tegnell har uttryckt detta.

Men arbetsgivare får i dag inte tvinga personal att vaccinera sig. Enligt grundlagen, Regeringsformen, kan staten inte påtvinga någon ett kroppsligt ingrepp. Något Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet, påpekade i en artikel i Arbetet förra året.

Och den uppfattningen är vad flesta arbetsgivare hänvisar till, till exempel arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Men i en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet, att det går att vända på begreppen. Att även om en arbetsgivare inte kan tvinga fram en vaccination, finns heller ingen rätt att vara på sin arbetsplats som ovaccinerad.

För som läget är nu finns inget lagskydd för den som är rädd för att smittas, trots att man själv är vaccinerad händer det, att stanna hemma på grund av ovaccinerade kolleger, som sedan ska vårda äldre eller människor med funktionsnedsättning. Bauhn föreslår vaccinationspass för vårdpersonal.

FHM: Ska möta vaccinerad personal

Och häromveckan skrev Folkhälsomyndigheten att arbetsgivaren inte bara ska förhålla sig till arbetsrätt, utan även kraven om en god i och säker vård i lagstiftningen.

– Vårdgivare behöver utifrån detta arbeta för att personer över 70 år och riskgrupper möter vaccinerad personal, sade myndighetens generaldirektör Johan Carlson i en kommentar.

Så många hade fått två doser inom vård och omsorg

Sjukhuspersonal:
Läkare: 92 procent
Sjuksköterskor: 89 procent
Undersköterskor och vårdbiträden: 83 procent

Särskilda boenden:
Sjuksköterskor: 85 procent
Undersköterskor och vårdbiträden: 74 procent

Hemtjänst:
Sjuksköterskor: 87 procent
Undersköterskor och vårdbiträden: 65 procent

LSS-verksamhet:
Sjuksköterskor: 84 procent
Vårdare/boendestödjare: 76 procent
Skötare: 73 procent
Personlig assistenter: 60 

Källa: Folkhälsomyndigheten, siffrorna är från slutet av augusti.