– Ofta är det enskilda brukare som kan ställa sig på tvären och säga att jag inte vill ha den här personen i mitt hem om den inte är vaccinerad. Och det har de all rätt att göra och då är situationen svår, säger Fredrik Engdahl vid assistansteamet Gullmarsplan.

Han kan inte säga exakt hur många sådana fall de stött på men uppskattar att de haft cirka tio uppsägningsärenden sedan pandemins start.

Bortsett från kommunanställda personliga assistenter som går på ordinarie SKR-avtal är anställningstryggheten svag i den här gruppen.

Kort uppsägningstid

I de två största avtalen på den privata sidan, avtalen med Vårdföretagarna och med Fremia finns inskrivet att anställningar på viss tid kan upphöra, om till exempel brukare och assistent inte kan samarbeta. Uppsägningstiden är också extremt kort, 14 dagar.

– Anställningstryggheten är ju redan i botten, det här försämrar egentligen inte anställningstryggheten, men det ger arbetsgivarna ytterligare en anledning att sparka någon. De behöver inga skäl för att sparka någon, säger Fredrik Engdahl.

Är det inte ett rimligt krav från brukare att man vill ha assistenter som är vaccinerade?

– Jo, definitivt. De är ofta i riskgrupp och har självklart rätt att neka ovaccinerade tillträde till sitt hem. När detta görs i hemtjänsten får du kanske undvika att gå till det hemmet men som personlig assistent innebär det att du förlorar ditt jobb. 

Yrkesgrupp med lägst andel med vaccinerade

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten, från förra veckan, är personliga assistenter den yrkesgrupp inom vård och omsorg med allra lägst vaccinationstäckning. Den 29 september hade 75 procent av de personliga assistenterna fått minst en dos, enligt statistiken. 69 procent hade fått två doser. Att jämföra med till exempel hemtjänstpersonal där 80 procent fått minst en dos och 73 procent två doser.

– En stor andel anställda står långt i från samhället och det är där det har varit svårast att få ut information och att få folk att lyssna på informationen. Det förvånar mig inte alls, säger Kommunals Fredrik Engdahl.

Ett annat fenomen som fackliga företrädare inom personlig assistans har fått jobba med är krav på karantän utan lön för assistenter som kanske haft semester eller varit borta en period.

– De medlemmarna är lättare att hjälpa. Om arbetsgivaren har dig schemalagd men inte vill ha dig på arbetsplatsen så är det lätt att kräva att du ska ha lön ändå. Där får vi rätt när facket går in. Men det finns säkert ett stort mörkertal för dem som inte kontaktar oss.

Krav på vaccination vid anställning

Det blir också allt vanligare att kräva vaccination mot covid-19 vid nyanställning.

27 av arbetsförmedlingens platsannonser som gäller personliga assistenter innehåller krav eller starka önskemål om att den som söker jobbet ska vara vaccinerad. Tre av dessa annonser gäller jobb hos Särnmark assistans, ett av Sveriges äldsta assistansbolag, som förra året hade cirka 1 100 assistenter anställda. 

Som bolag har vi inget skallkrav på att du måste vaccinera dig. Men sen kan kunden absolut ha ett starkt önskemål om det.Stefan Jangelheim, driftchef Särnmark assistans

Driftchefen Stefan Jangenheim säger att Särnmark som bolag inte ställer några krav på vaccination.

– Som bolag har vi inget skallkrav på att du måste vaccinera dig. Men sen kan kunden absolut ha ett starkt önskemål om det.

Hur är det med redan anställd personal?

– Är det så att man inte är vaccinerad och jobbar nära en kund då är det skyddsmaterial som måste användas.

Han känner inte till några fall där anställda blivit uppsagda på grund av de inte velat vaccinera sig men säger samtidigt att diskussioner kan uppstå.

– Du kan hamna i en diskussion utifrån att våra kunder avkräver att personal är vaccinerad. Och då måste vi naturligtvis hantera det, säger Stefan Jangenheim.

Ser du någon risk att ni kan anklagas för diskriminering när det finns krav om vaccinering i era annonser?

– Där har vi en diskussion med Almega (arbetsgivarorganisation) utifrån hur vi ska uttrycka oss. Men naturligtvis finns det en sådan risk.

Kan vara diskriminering med vaccinkrav

Annett Olofsson, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd säger till Arbetet:

– När det gäller nyanställningar skulle ett vaccinkrav kunna falla under förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen.

Stefan Jangenheim vid Särnmark assistans vill inte spekulera i varför personliga assistenter i lägre grad än andra inom vård och omsorg har vaccinerat sig.

– Vi kan inte göra mer än att informera om hur viktigt det är. Det är olyckligt ur perspektivet att man ofta jobbar med människor i riskgrupp, vilket gör det än viktigare. 

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.