– I en tid präglad av minskat utrymme för mänskliga rättigheter, demokrati och facklig organisering ser jag detta som ett av de viktigaste uppdragen man kan få, säger Maria Nyberg i ett pressmeddelande.

Maria Nyberg jobbar i dag som opinions- och kommunikationschef för fackförbundet Handels. Tidigare har hon varit internationell ombudsman på fackförbundet Unionen och har även jobbat för fackförbundet Vision.

I april meddelade den tidigare chefen för Union to Union, Sofia Östmark, att hon skulle lämna sin post för att bli enhetschef på justitiedepartementet. Strax därefter påbörjade de fackliga organisationerna sin rekrytering av en ny chef.

Samtidigt som Maria Nyberg tillträder så byter Union to Union titel på sin högsta chef som tidigare kallades kanslichef men nu får heta generalsekreterare.

Heike Erkers, som är styrelseordförande för Union to Union och också förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR förklarar varför.

– Sofia Östmark hade titeln som kanslichef men innehållet i den tjänsten motsvarade vad en generalsekretare gör. Vi i styrelsen har nu bestämt oss för att använda titeln generalsekreterare i stället, säger Heike Erkers till Arbetet Global.

Ett annat skäl att byta titeln är, enligt henne, att generalsekreterare är den titel som oftast används internationellt.

Union to Union

Fackliga biståndsorganisation som samordnar LO, TCO och Sacos internationella utvecklingsarbete. De jobbar mycket med frågor som rör FN:s arbetslivsorganisation ILO samt FN:s globala mål. i Agenda 2030 och den sociala dialogen Global deal.

Union to Union stötar ett hundratal utvecklingsprojekt som drivs av svenska fackförbund.

Källa: Union to Union