Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Flera anställda har lämnat Union to Union de senaste tre åren. Enligt Omvärlden så är endast 12 av 23 personer, som var anställda 2017, kvar i organisationen. Till detta går att lägga ytterligare två personer som sagt upp sig och slutar i början av nästa år.  

Tidningen har talat med nuvarande och tidigare anställda på den fackliga biståndsorganisationen. De vill inte framträda med namn men uppger att det uppstått konflikter i och med att det fackliga biståndet håller på att ta en ny inriktning.

Som Arbetet Global tidigare har rapporterat har flera fackförbund varit kritiska mot förändringen som innebär en rejäl bantning av antalet biståndsländer och projekt.

Kanslichefen för Union to Union, Sofia Östmark, administrerar förändringen som skett efter påstötningar från Sida. Det fackliga biståndet finansieras till stor del via biståndsbudgeten.

Under många år har Sida velat se färre projekt medan fackförbunden har en syn som kan sägas innebära att projekten ska växa fram organiskt via kontakter mellan olika fackliga organisationer.

Konflikten har pågått i många år, men 2016 växte den i och med att Union to Unions dåvarande chef Kristina Henschen hamnade i en öppen konflikt med Sida.

Då anklagades Sida för att svartmåla den fackliga biståndsorganisationen eftersom biståndsmyndigheten i en skrivelse till regeringen uppgett att ”fackföreningar inte alltid fungerar väl eller representerar sina medlemmars intressen” och att det fanns risk att facken kunde vara ”dysfunktionella” och ”korrupta”.

Union to Union menade då att biståndsmyndigheten spelade ned det fackliga biståndets betydelse och att anklagelserna var orättvisa.

När regeringen nu kom med anslag till Union to Union för 2021 och 2022 skedde en sänkning med 4,5 procent, motsvarande 15 miljoner kronor. 

Totalt får Union to Union 315 miljoner kronor i stöd av Sida under en treårsperiod. 

Personer med insyn i biståndsbranschen har uppgett till Omvärlden att Sida inte förstod sig på Union to Union sätt att arbeta med större fackliga organisationer i utvecklingsländer.

När Kristina Henschen lämnade sin post 2018 så ersattes hon av Sofia Östmark som tidigare jobbade med Global deal-frågor i regeringskansliet.

Under 2019 påbörjades en omorganisation av verksamheten för att möta upp Sidas krav, vilket lett till att en del anställda inte känner sig hemma längre och därför slutar, skriver Omvärlden.

De senaste två åren har sex personer sagt upp sig och två kommer att sluta efter årsskiftet samtidigt som ett antal tjänster gjorts om vid en omorganisation och enligt tidningen finns ett utbrett missnöje.

Gruppchefen Julia Ekstedt är en av de som nyligen började på Union to Union och nu lämnar sin post.

Hon uppger att hon inte känner igen sig i den beskrivning som Omvärlden tar upp i sin artikel.

– Jag håller verkligen inte med. Det har varit högt i tak. Jag slutar av familjeskäl och för jag inte har fått min tjänstledighet på Sida förlängd, säger hon till Arbetet Global.

Arbetet Global har inte fått tag på kanslichefen Sofia Östmark men till Omvärlden uppger hon att inte heller hon känner igen bilden av ett utbrett missnöje.

– Det är ett tufft förändringsarbete och när man gör sådant kan det finnas enskilda individer som inte vill vara med på den resan, men det finns en stor samsynhet för de förändringar som varit nödvändiga, säger hon till tidningen. 

Den nya inriktningen av organisationens bistånd anser hon är nödvändig och det var den förändringen som hon rekryterades till att utföra. 

– Det fanns när jag började en risk att Union to Union skulle förlora medel som stod för 90 procent av verksamhetens intäkter och på sikt en fråga om Union to Unions överlevnad, säger Sofia Östmark till Omvärlden.

Fackligt bistånd

Union to Union är den fackliga biståndsorganisation där LO, TCO och Saco ingår. Organisationen har funnits sedan 1977, men bytte namn till Union to Union 2015, och är en av Sidas ramorganisationer. Verksamheten finansieras genom anslag från Sida samt med medel från den svenska fackföreningsrörelsen. 

Organisationen grundar sitt arbete på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s arbetsmarknadsorgan ILO:s Decent Work-agenda. De jobbar även mycket med frågor som rör Agenda 2030 och Global Deal.

Källa: Union to Union