Union to Unions nya chef Sofia Östmark vill synliggöra fackens globala arbete.

Det utrikespolitiska maskineriet erbjuder ett flertal karriärvägar. Facklig biståndsboss är normalt inte en av dem.

Men Global deal – förenklat ett slags försök att exportera den svenska modellen till utlandet – öppnade dörren.

– Hade jag tagit jobb på en ambassad hade jag troligtvis inte hamnat här. Det var genom Global deal jag fick möjlighet att jobba med de fackliga organisationerna. Man vet aldrig vart livet för en. Det är mycket tillfälligheter ibland, säger Sofia Östmark.

Den 1 oktober, en dryg vecka efter att ansvaret för Stefan Löfvens hjärtebarn Global deal flyttats från Sverige till OECD, tillträdde Sofia Östmark som ny chef för Union to Union.

Hon kom från utrikesdepartementet, där hon agerat ambassadör för just Global deal.

– Jag har jobbat med det fram och tillbaka sedan 2015. Det kändes som ett naturligt steg att komma i mål med överlämningen innan jag slutade. Jag trodde att det skulle kännas sorgligt, att jag skulle ha någon form av separationsångest från Global deal, men det har jag faktiskt inte haft. Jag får ju möjlighet att jobba med frågorna Global deal fokuserar på i min nya roll också, säger Sofia Östmark.

Fackligt utvecklingssamarbete handlar om att skapa schyssta jobb men också om hur man bygger långsiktigt bärkraftiga samhällen

Sofia Östmark

Samtidigt som slumpen spelat en roll har intresset för utvecklingsfrågor alltid funnits där.

– Jag sa redan när jag var tio att jag skulle bli diplomat fast jag inte visste vad det var. Jag hade aldrig träffat någon diplomat, jag var ju från Eskilstuna, säger Sofia Östmark och skrattar.

Kanske handlade det, funderar hon, om en medfödd tro på att det går att göra skillnad. Som tog sig uttryck i en vilja att veta mer om världen.

– Jag gillade att läsa och titta på nyheter. Och att läsa partiprogram fastän jag var så ung.

Du läste partiprogram som tioåring?
– Nja, då var jag kanske tolv. Jag skulle ge mormor och morfar råd om vad de skulle rösta på.

Någonstans fanns en förväntning om att själv ge sig in i politiken. Men efter studier i statsvetenskap och internationella relationer föll valet i stället på förvaltningen.

– Jag sa redan när jag var tio att jag skulle bli diplomat fast jag inte visste vad det var, säger Sofia Östmark.

Med undantag för några år på Unicef i Genève har Sofia Östmark fram tills nu förblivit utrikesdepartementet och regeringskansliet trogen.

– Ganska länge hade jag nog en längtan efter att jobba partipolitiskt, säger hon.

– Nu har jag insett att jag absolut inte vill det. Jag tror att man kan åstadkomma samhällsförändring utan att syssla med partipolitik. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig diplomatiskt. Det blir lite för mycket… tjafs?

Chefsrollen på Union to Union beskriver hon som en slags hybrid mellan tjänsteman och talesperson för ett globalt arbetstagarperspektiv. Ett perspektiv som hon tycker borde få större genomslag.

– Vad det fackliga utvecklingssamarbetet handlar om och varför det är viktigt är fortfarande ganska okänt för den breda massan. Man kanske inte tittar 100 år tillbaka och ser hur viktiga facken har varit för Sverige. De har en samhällsbyggande funktion som kan bidra till demokratisk och socialt hållbar utveckling, säger Sofia Östmark.

Jag tror att man kan åstadkomma samhällsförändring utan att syssla med partipolitik

Sofia Östmark

Att öka synligheten för fackens globala arbete är en av hennes arbetsuppgifter. Men långt ifrån den enda.

De ekonomiska klyftorna växer, en auktoritär våg sveper över världspolitiken och civilsamhällets handlingsutrymme krymper.

Biståndschefen lämnar – går till Radiohjälpen

Global

Samtidigt som automatisering och digitalisering förväntas förändra arbetsmarknaden i grunden.

– Jag tror att vi måste titta mer på hur man formar en utveckling som gör att låginkomstländer inte hamnar ännu längre efter än de redan är i den snabba teknikutveckling vi ser på arbetsmarknaden, säger Sofia Östmark.

– Om man tittar demografiskt, på hur befolkningen i exempelvis södra Afrika växer, så inser man att jobb måste skapas där. Brist på försörjning leder till våld och sämre politisk utveckling. Fackligt utvecklingssamarbete handlar om att skapa schyssta jobb men också om hur man bygger långsiktigt bärkraftiga samhällen.

Utmaningar på nya jobbet? Kanske några.

– Världen förändras alltid. Utmaningen är att förändras med den och få bästa resultat, konstaterar Sofia Östmark till synes obekymrat.

Ett svar som hade kunnat levereras av såväl en tjänsteman som en politiker. Och, bevisligen, av en facklig biståndschef.

Snabba svar med Sofia Östmark

Vad skulle du göra som internationell chef på Svenskt näringsliv?
– Åh herregud vilken svår fråga. Får man passa på den?

Vilket skulle vara ditt första beslut som biståndsminister?
– Mycket med det svenska biståndet är bra så ingen stor reform, men jag skulle ge sysselsättningsfrågor och det fackliga utvecklingssamarbetet större utrymme.

Vilket internationellt jobb skulle du inte kunna tacka nej till?
– FN:s generalsekreterare, men det känns inte så sannolikt just nu.

Fakta Sofia Östmark

Ålder: 39 år.

Bor: Sundbyberg.

Familj: Man och två barn.

Utbildning: Pol mag och studier i internationella relationer vid Göteborgs universitet.

Gör: Leder fackens biståndsorganisation Union to Union.