Det är OECD-ländernas biståndskommitté DAC som vart femte år granskar Sveriges bistånd till fattiga länder.

Sverige får högt betyg för att vara ett av få länder som når de allra fattigaste i världen, liksom att det satsas mycket på jämställdhet och klimatförändringar.

Däremot kritiserar DAC att så stora delar av biståndet används till inhemska flyktingkostnader.

– Det är imponerande att 87 procent av det svenska biståndet har som syfte att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. För att bli än mer effektiva behöver Sverige vidareutveckla samordningen mellan humanitärt bistånd, långsiktigt utvecklingssamarbete och konfliktförebyggande, sa kommitténs ordförande Susanne Moorehead under en presentation i Stockholm på onsdagen.