Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Sedan 2018 har Union to Union letts av kanslichefen Sofia Östmark. Nu lämnar hon sin tjänst för ett jobb som enhetschef för migrationsfrågor på justitiedepartementet.

– Det har varit jättespännande år och känns lite sorgligt att lämna de viktiga frågorna som organisationen arbetar med. Men jag ser också fram emot mitt nya uppdrag, säger Sofia Östmark.

Hon säger att hon rekryterades för att förändra organisationen.

– Det har lett till att jag varit tvungen att ta beslut som inneburit nya sätt att jobba på. Jag tycker att vi bland annat har blivit bättre på att förklara resultaten vi uppnått och att det blivit lättare att utifrån förstå hur vi jobbar, säger hon.

Sida har velat se färre och större projekt koncentrerade till ett mindre antal länder. Vissa av Union to Unions medlemsorganisationer har i stället velat bedriva biståndet på ett mer organiskt sätt, att projekten ska växa fram via kontakter mellan olika fackliga organisationer.

Den senaste tiden har flera personer lämnat Union to Union

– Det har varit lite olika skäl till att olika personer har lämnat. Det finns ingen ensidig förklaring, säger Sofia Östmark.

I december 2020 rapporterade tidningen Omvärlden om den höga personalomsättningen och att det fanns ett missnöje bland delar av personalen.

– Om man tittar på personalomsättningen så har den varit ganska konstant de senaste sju åren. Det har inte varit fler som har slutat de senaste åren än tidigare. Men det är inte kul om det finns missnöje.

Sofia Östmark säger att det är svårt för en organisation att förändra sig och alla tycker inte att det är bra.

Vad har du för råd till din efterträdare?

– Det finns ett momentum för det fackliga utvecklingssamarbetet och fackliga frågor har fått en tydligare plats inom biståndet inte minst genom det påverkansarbete som Union to Union och de svenska facken har gjort. Mitt råd är att ta vara på det och se till att det blir ännu mer fackligt utvecklingsarbete, för det gör skillnad.

Sofia Östmark lämnar uppdraget den 14 maj 2021 och en rekryteringsprocess drar nu igång. Från den 15 maj ska Union to Unions programchef Lennart Reinus vara tillförordnad kanslichef fram tills en ersättare anställts.

Union to Union

Union to Union är den fackliga biståndsorganisation där LO, TCO och Saco ingår. 

Organisationen har funnits sedan 1977 hette tidigare LO-TCO Biståndsnämnd men bytte 2015 namn till Union to Union. 

Union to Union är en av Sidas ramorganisationer. Verksamheten finansieras genom anslag från Sida samt med medel från den svenska fackföreningsrörelsen.