Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Egentligen skulle evenemanget ägt rum i sydafrikanska Kapstaden. Men på grund av pandemin hölls IndustriAlls tredje kongress online, koordinerad från en tv-studio i schweiziska Genève. 

Det digitala formatet innebar emellertid att fler kunde medverka. Totalt deltog över 3 000 delegater och observatörer från över 100 länder när det globala facket valde ett nytt ledarskap och slog fast prioriteringar för de kommande fyra åren.  

Norske Atle Høie ny IndustriAll-ledare 

Till ny generalsekreterare valdes Atle Høie som sedan 2015 tjänstgjort som biträdande generalsekreterare. I sitt tal till kongress målade Høie, som har tidigare varit internationell sekreterare på norska industrifacket Fellesforbundet, upp en bild av en global kamp om makten över arbetslivet.   

– Vi är den organiserade kraften som står mellan multinationella företag och total diktatorisk makt över hela produktionsprocessen. Hur vinner vi kriget om rättigheterna? sade generalsekreteraren enligt IndustriAlls sajt.

Fördömer kränkningar i Myanmar och Belarus

Att stärka arbetstagarnas rättigheter antogs av kongressen som en prioriterad målsättning för de kommande fyra åren. Bland övriga mål finns att ”bygga starkare fackföreningar, konfrontera det globala kapitalet och hållbar industripolitik”.

Kongressen antog också resolutioner som fördömde kränkningar av fackliga och demokratiska rättigheter i bland annat Algeriet, Belarus och Myanmar samt beslutade att andelen kvinnor i styrelsen ska öka från 30 till 40 procent.

Tung post till IF Metalls Marie Nilsson

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson utsågs till vice ordförande för region Europa, ett uppdrag hon kommer att dela med Garbiñe Espejo Jairo från spanska CCOO de Industria.

– Nu startar arbetet för att få till en bättre koordination i vår europeiska region, säger Marie Nilsson till IF Metalls hemsida.

IndustriAll

Det globala facket IndustriAll organiserar förbund i runt 140 länder vilka tillsammans samlar 50 miljoner industriarbetare. 

Bildades i Köpenhamn 2012 när Internationella metallfederationen, Internationella gruv- och kemiindustrifederationen samt Internationella textilarbetarefederationen gick samman.

Från Sverige ingår Elektrikerna, IF Metall, Pappers, Sveriges ingenjörer och Unionen.