Drygt 160 000 yrkesaktiva lärare är på väg att gå över från TCO till Saco, i och med att Lärarförbundet byter facklig centralorganisation. Helt klart är det inte med Saco-medlemskapet, men allt tyder på att lärarna kommer välkomnas där.

För TCO betyder det att organisationens näst största förbund, efter bjässen Unionen, lämnar.

– Det är klart att det påverkar delvis kanske förutsättningarna för verksamheten när det gäller resurser och så vidare, svarar TCO:s ordförande Therese Svanström på vad det får för konsekvenser.

Samtidigt säger hon att rollen i grunden inte förändras. 

– Jag känner mig ganska trygg med att inriktningen ligger fast. Vi ska fortsätta vara en stark facklig påverkansorganisation som gör skillnad för TCO-förbunden och deras medlemmar.

”Påverkar inte frågor vi driver”

Men det är en ganska stor grupp som försvinner, påverkar det vilka frågor ni driver framöver?
– Jag tror inte att det påverkar så mycket vilka frågor vi kommer att driva. De frågor som TCO har i uppgift att driva är så övergripande och samlande för alla medlemsförbunden.

Det kommer bli en större andel privatanställda i TCO eftersom den största delen av lärarna är offentliganställda. Gör det skillnad för identitet och inriktning framöver?
– Det är väl en bra fråga och det får visa sig när vi jobbar vidare utan Lärarförbundet. Men när det gäller arbetsvillkoren i tjänstemannayrken är utmaningarna ganska lika i privat och offentlig sektor.

Rörande de ekonomiska konsekvenserna säger Therese Svanström att man nu tittar på vad de får för betydelse. 

Är du orolig för att ni kan få mindre kraft i och med att det försvinner resurser?
– Jag hoppas att det inte ska påverka, men det går inte att säga på förhand. Styrkan är inte bara baserad på antal medlemmar. 

Högre utbildningskrav i Saco

Att Lärarförbundet lämnar TCO för Saco motiveras med en intressegemenskap med andra akademiker som samlas där, Saco har högre utbildningskrav än TCO.

Det är också en del i en strävan mot att gå ihop med Lärarnas Riksförbund som sedan tidigare är Saco-medlemmar.

Är det en besvikelse att lärarna samlas i Saco och inte i TCO?
– Vi tycker det är bra att man söker samarbeten och ny organisering för ökad facklig styrka för lärarkåren. Sedan hade vi naturligtvis välkomnat lärarfackens samarbete även i TCO-sfären. Men vi hoppas att det här ska leda till ökad facklig kraft för lärarna, säger Therese Svanström.