Beslutet, att ansöka om medlemsskap i Saco, fattades under fredagen på en extrainsatt kongress.

Det var förra hösten som förbundet beslutade att se över vilken centralorganisation man ska tillhöra.

Hur kommer en lärare som är medlem märka det här?
– Den enskilda läraren märker kanske ingen förändring över natten. Men på sikt stärker det våra förutsättningar att tillsammans jobba med utmaningar som rör andra akademiker – att balansen mellan krav och resurser bara blir sämre, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

LO största fackliga organisationen

Det finns tre centralorganisationer för fackförbund: LO, Saco och TCO.

LO och TCO är störst, och de senaste åren har de turats om att vara allra störst, det vill säga ha flest medlemmar i de anslutna förbunden. Förutsatt att Saco accepterar sin nya kompis Lärarförbundet blir LO garanterat största centralorganisation.

”Mycket goda nyheter”

Formellt beslut sker på Sacos kongress i början av november. Och det ser ut att bli grönt ljus.

– Mycket goda nyheter! Saco är en federation för alla akademiker och jag är glad att ännu ett förbund vill ansluta sig. Det stärker federationens gemensamma kraft och det faktum att utbildningsgemenskap är grunden för Saco, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius beslutet i ett pressmeddelande.

Kan slås ihop

I Saco finns redan ett annat fack för lärare, Lärarnas riksförbund med cirka 64 574 yrkesaktiva medlemmar. Det har sedan en tid förts diskussioner om någon form av sammanslagning av lärarfacken.

Enligt Johanna Jaara Åstrand pågår just nu intensiva diskussioner, och i slutet av oktober ska förbunden ha kongresser för att närma sig ett beslut.

– Den här utveckligen är främst sprungen ur att våra yrkesgrupper blir allt mer homogena. Och på så sätt kan vi stärka det lärarfackliga inflytandet i ett Saco-sammanhang, säger Johanna Jaara Åstrand.


Medlemmar med jobb:

  • LO-förbunden: 1 241 799
  • TCO-förbunden: 1 144 080 (varav Lärarförbundet utgör: 163 290)
  • Saco-förbunden: 562 639

Källa: Medlingsinstitutet (siffrorna avser sista december 2020)