Det förslaget lägger en utredning inom Lärarnas Riksförbund fram.

Utredningen presenteras för de anställda vid Lärarnas Riksförbund i dag, fredag, men har redan diskuterats i förbundets styrelse.

– Nästa steg blir att vi bjuder in Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund för samtal om hur vi kan gå vidare, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

I flera år har Lärarförbundet, som ingår i TCO, och Lärarnas Riksförbund, som ingår i Saco, diskuterat hur lärarna i Sverige ska organiseras.

Båda förbunden anser att de förlorar i styrka på att konkurrera om medlemmar.

I båda förbunden finns också ett utbrett missnöje med lönesystemet, som bygger på individuella, differentierade löner, visar utredningen.

Förbunden har dessutom ungefär samma syn på skolpolitiken, till exempel att betyg bör sättas från årskurs 6 och att vinstuttag borde förbjudas.

Men medan Lärarförbundet har drivit på för en sammanslagning av förbunden har Lärarnas Riksförbund varit mer avvaktande.

Utredningen från Lärarnas Riksförbund föreslår nu en lösning som ska ge ökad styrka gentemot arbetsgivarna, samtidigt som varje yrkesgrupp behåller sin identitet och särart.

Den 1 januari 2023 ska ”Sveriges Lärare”, en ny federation inom Saco, bildas. De nuvarande lärarfacken ska enligt förslaget ersättas av fem förbund: Sveriges förskollärare, Sveriges lärare i grundskolan, Sveriges lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Sveriges lärare inom staten samt Sveriges lärarstudenter.

– ”Sveriges lärare” blir en kraftfullare aktör än dagens förbund. Samtidigt är kulturskillnaderna mellan förbunden stora. Några blommor måste få blomma vid sidan av varandra, säger Andreas Mörck, kanslichef på Lärarnas Riksförbund.

Sveriges Lärare ska alltså ta över uppgiften att förhandla fram kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKR, enligt utredningens förslag.

De fem förbunden ska företräda medlemmarna lokalt – men i varje kommun kan förbunden besluta att i stället låta Sveriges Lärare utgöra det lokala facket.

Förslaget ligger en bra bit ifrån Lärarförbundets önskan att ”ena professionen” i ett förbund, så som har skett i Norge och Finland.

Utredningens förslag innebär inte minst att rektorerna ska ha en egen organisation inom Saco, tvärtemot vad Lärarförbundet vill.

– Det kommer att finnas många synpunkter på utredarens förslag, säger Åsa Fahlén. Vi ska diskutera det vidare, Lärarnas Riksförbund har inte låst sig för någonting.

– Men det är en styrka att utredningen har frågat medlemmarna i båda lärarförbunden vad de tycker, och visat att det finns en samsyn.