Efter ett halvår av förhandlingar har det fristående fackförbundet Säljarnas tecknat ett kollektivavtal med Frilans Finans.

Frilans Finans är ett så kallat egenanställningsföretag. Det betyder att Frilans Finans sköter administrationen för kulturarbetare, hantverkare och många andra som vill sälja sina tjänster utan att starta eget företag.

– Det här är första gången ett egenanställningsföretag tecknar kollektivavtal i Sverige. Det kommer att påverka hela gigbranschen och bidra till en socialt och ekonomiskt hållbar arbetsmarknad, säger Stephen Schad, vd för Frilans Finans, som är det största egenanställningsföretaget i landet.

– Vi hoppas att avtalet ska fungera som förebild, säger Jan Zetterström, ordförande för Säljarnas. För myndigheter som anlitar frilansare borde det i fortsättningen bli naturligt att kräva kollektivavtal.

Som vilket kollektivavtal som helst

Kollektivavtalet reglerar lön, pensionsavsättningar, sjuklön, arbetsmiljö med mera – ”som vilket kollektivavtal som helst”, med Jan Zetterströms ord.

Några enhetliga löner för en så heterogen grupp av arbetstagare finns inte. Men avtalet anger en minimilön på 125 kronor i timmen för den som har fyllt 20 år.

– När arbetsmarknaden blir allt mer individualiserad är det viktigt att hindra en lönespiral nedåt, säger Stephen Schad.

Fackklubb inom Säljarnas

Bland de egenanställda som är anslutna till Frilans Finans finns sedan länge ett råd, som diskuterar lön och andra villkor.

Enligt Jan Zetterström finns nu planer på att ombilda rådet till en fackklubb inom Säljarnas.

Fakta

Egenanställningsföretag är en växande bransch. Frilans Finans är klart störst (enligt Stephen Schad är marknadsandelen 70 procent). Det betyder att kollektivavtalet omedelbart får starkt genomslag för de egenanställda. Näst störst i Sverige är Cool Company. Andra konkurrenter är Gigger och Billfactory.

Säljarnas är ett fristående fackförbund med knappt 5000 medlemmar. Förbundet bildades 1884 och är därmed det äldsta fackförbundet i Sverige. Förbundet har traditionellt organiserat handelsresande, men har på senare år breddats och rymmer i dag närmare 100 yrkestitlar.