Fjolårets konferens blev inställd på grund av pandemin, nu har FN:s arbetsmarknadsorgan ILO för första gången i sin 102-åriga historia hållit ett helt digital årsmöte. 

Inför fack-, arbetsgivar- och regeringsrepresentanter från över 180 länder pratade – i samband med konferensens avslutning – världsledare som USA:s president Joe Biden, Sydkoreas dito Moon Jae-in och påve Franciskus. 

I sin videohälsning talade påven om behovet att bygga ett starkare samhälle efter coronakrisen, och om hur vägen dit går via fackligt arbete. 

– Låt oss leta lösningar som låter oss bygga ett nytt arbetsliv grundat på anständiga och värdiga arbetsvillkor, som kommer genom kollektiva förhandlingar, sade Vatikanens överhuvud enligt den katolska nyhetsbyrån CNA

Enligt Franciskus står fackföreningsrörelsen för närvarande inför två stora utmaningar. Den första är att fullfölja sitt ”profetiska uppdrag”.

– Att exponera de mäktiga som trampar på de mest sårbara arbetarnas rättigheter.

Den andra är utveckla den fackliga verksamheten för att organisera grupper som står utanför den formella arbetsmarknaden. Påven nämnde bland andra:

– Lågutbildade arbetare, daglönare, de som arbetar illegalt, flyktingar och migrantarbetare och de som utför de jobb som brukar kallas smutsiga, farliga och förnedrande.

Påve Franciskus har ofta lyft frågor om arbetstagares rättigheter i sina predikningar. Samt gått till angrepp mot vad han kallat ett ohållbart ekonomiskt system som sätter vinst före människor. 

Inför ILO, som precis antagit en avsiktsförklaring om ekonomisk återhämtning, tog den katolske ledaren åter upp denna tråd. 

– Vi måste vara särskilt uppmärksamma på den högst reella risken att de som har lämnats bakom blir bortglömda. De riskerar att attackeras av ett virus som är ännu värre än covid-19, den själviska likgiltighetens virus.

ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) grundades 1919, på arbetarrörelsens initiativ, inom ramen för dåvarande Nationernas förbund.

Samlar i dag 187 av FN:s 193 medlemsländer.

Intar genom sin trepartiska struktur – där medlemsländer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer deltar på lika villkor – en unik plats bland FN-organen.

Tilldelades Nobels fredspris 1969.

Källa: ILO