Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Påve Franciskus har författat en ny encyklika – ett slags vägledningsdokument för den katolska kyrkans arbete – som är starkt kritiskt mot nyliberalism och nationalism. 

Ibland låter Vatikanens ledare till förväxling lik en socialistisk agitator.

Kan du klura ut vilka citat som är påvens och vilka som tillhör historiska eller samtida profiler på vänsterkanten?