Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Världen över påverkas fem miljarder människor av de nedstängningar och restriktioner som regeringar infört för att stoppa smittspridningen.

Däribland 1,6 miljarder av de totalt två miljarder människor som arbetar i den informella sektorn, enligt en ny rapport från Internationella arbetsorganisationen, ILO. 

Många av dessa lever ur hand i mun och utan tillgång till offentliga trygghetssystem. Att jobba hemifrån är sällan en möjlighet och besparingar är sällsynt bland de som balanserar runt fattigdomsgränsen. 

Nu varnar ILO för att nedstängningarna ställer dessa människor inför vad FN-organet kallar ”ett nästan olösligt dilemma”: Att riskera smitta eller riskera svält. 

– Covid-19-krisen förvärrar redan existerande sårbarheter och ojämlikheter, säger Philippe Marcadent, som leder ILO:s enhet för inkluderande arbetsliv, i ett pressmeddelande.

Enligt ILO:s beräkningar påverkas 89 procent av de informellt sysselsatta i Latinamerika och Arabländerna av nedstängningar.

I Afrika är motsvarande andel 83 procent, medan 64 procent påverkas i Europa. 

I låginkomstländer väntas andelen informellt sysselsatta som lever i relativ fattigdom öka med 56 procent, enligt rapporten. 

FN-organet rekommenderar regeringar världen över att omgående satsa på ekonomiskt stöd och matbistånd till informellt sysselsatta och deras familjer. 

Utöver nyttan för de berörda lyfter ILO ytterligare ett argument för sådana stödåtgärder.

De motverkar att informellt sysselsatta i jakt på mat för dagen bryter mot karantänsregler, och därigenom underminerar de kostsamma försöken att stoppa smittspridningen. 

– Politiken måste se till att stödet når de arbetare och företag som behöver det mest, säger Philippe Marcadent. 

Fakta: Informella sektorn

61 procent av världens sysselsatta – runt två miljarder människor – jobbar i den informella sektorn. 

Inom vissa branscher är andelen högre än så. Av världens 67 miljoner hembiträden är 75 procent informellt anställda. 

Globalt är 80 procent av alla företag så kallade ”informella företag”. Dessa är särskilt känsliga för ekonomiska svängningar och utestängda från statliga stödprogram.

Källa: ILO