– Dödens svärd hänger alltid över våra huvuden. När vi jobbar i kolgruvorna så kan de kollapsa. När vi sover i lägret så kan vi attackeras och mördas, säger den 20-åriga gruvarbetaren Mohammed Ali till den fackliga tidningen Equal Times.

I sydvästra Pakistan ligger Balochistanprovinsen där jobbet i kolgruvan är förenat med livsfara.

Mohammed Ali har slutat som kolgruvearbetare. Nyligen fördes elva av hans kolleger bort, bakbands av IS-terrorister och mördades.

Kropparna hittades i en massgrav. Attacken hade religiösa motiv då IS-anhängarna var ute efter att mörda shiamuslimerna som fanns i området.

Strax efteråt, i april i år, upptäcktes en massgrav i provinsen Khyber-Pakhtunkhwa. I den låg 16 mördade gruvarbetare som försvunnit spårlöst 2011.

Under våren har dessutom flera allvarliga gruvolyckor inträffat i Pakistan.

I mars omkom 15 arbetare under loppet av en vecka när två separata gruvexplosioner inträffade i Balochistan. I februari kollapsade en gruva i samma provins, vilket ledde till att fyra personer begravdes och omkom i rasmassorna.

Morden och olyckorna har gjort att fokus nu riktats på arbetsvillkoren för arbetarna i landets kolgruvor.

Den senaste åren har det kommit flera rapporter om hur utsatta arbetarna är i de länder mineraler som används i mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning bryts. Barn- och tvångsarbete, långa arbetsdagar och farliga villkor är vanligt förekommande. Men problemet med dåliga arbetsvillkor och barnarbete är minst lika stort inom kolbrytning.

Pakistan har enligt oljebolaget BP några av de största kolreserverna i världen. Och bränslet används flitigt för uppvärmning, matlagning och elproduktion.

I Balochistanprovinsen finns 3 000 registrerade kolgruvor som sysselsätter 40 000 personer. De flesta jobbar i små privata gruvor där säkerheten är undermålig och arbetsdagarna kan vara 14 timmar långa.

Dessutom saknas detektorer för gas och god ventilation i många gruvor, enligt en rapport från en pakistansk kommission för mänskliga rättigheter.

Dödsfallen har fått det globala industrifacket IndustriAll att förnya sina krav på att Pakistan ska underteckna FN:s arbetsmarknadsorgan ILO:s konvention 176 som handlar om gruvarbetarnas säkerhet.

Facket kräver också att Pakistan ser över och uppdaterar sin lagstiftning för gruvsäkerhet. Den lag som gäller i dag skrev 1923.

Pakistan

Pakistan är det sjätte folkrikaste landet i världen. Det är en parlamentarisk demokrati, men militären har en stark roll. Det finns flera fackliga organisationer i landet, men förtryck och repression mot fackligt aktiva är vanligt.

I Pakistan finns omkring 8 000 lokala fackföreningar vilka kan besluta om de ska tillhöra en centralorganisation. I dag är knappt 5 procent av landets arbetskraft fackligt organiserad, Men eftersom arbetskraften består av 50 miljoner människor betyder det ändå att facket är en stor folkrörelse.

Källa: Union to Union