Mellan 40 och 50 personer befann sig i gruvan i provinsen Khyber Pakhtunkhwa, nära den afghanska gränsen, när raset inträffade. 

– Vanligtvis arbetar ett stort antal människor i de här marmorgruvorna men lyckligtvis hade de flesta slutat för dagen och gått hem, säger polischefen Tariq Habib till nyhetsbyrån Reuters.

Räddningstjänst letar tillsammans med pakistanska soldater efter överlevande.

Exakt hur många som saknas är oklart men för Pakistan Today uppger en lokal tjänsteman att det rör sig om minst 25 personer.

Svåra gruvolyckor är vanliga i Pakistan. 2018 var ett särskilt dödligt år då 104 gruvarbetare miste livet på jobbet. 

Samma år bad landets högsta domstol de gruvtäta provinserna Khyber Pakhtunkhwa och Balochistan att rapportera om dödstalen i gruvorna samt införa regionala lagar kring arbetsvillkor och säkerhet.

Pakistan

Sydasiatiska Pakistan föddes när Brittiska Indien delades 1947 och har i dag närmare 200 miljoner invånare.

Landet är en muslimsk republik med bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären.

Enligt officiell statistik är runt 20 procent av arbetskraften sysselsatt inom industri, bygg och gruvdrift. Drygt 40 procent arbetar inom jordbruket. 

Trots långa perioder av kraftig tillväxt lever var fjärde invånare under den nationella fattigdomsgränsen.

Källa: UI/Landguiden.