2018 var ett av de dödligaste åren för gruvarbetare i Pakistan då 104 personer dog. Under 2019 har dödstalen fortsatt och visar minst 27 döda hittills.

Men siffrorna kommer endast från medierapportering och mörkertalet kan vara stort.

Detta har Arbetet Global tidigare rapporterat om. Så många som 14 000 gruvarbetare kan dö årligen på grund av bristande säkerhet och arbetsmiljö.

De flesta pakistanska gruvolyckor sker i provinserna Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa och Sindh.

Många gruvolyckor sker på grund av gasexplosioner, vilket i värsta fall kan leda till att hela eller delar av en gruva kollapsar, skriver det globala industrifacket Industriall.

Fler än 14 000 dog i gruvorna under 2018

Global

I september 2018 bad Pakistans högsta domstol provinserna Balochistan och Khyber Pakhtunkhwa att rapportera om dödstalen i gruvorna och dessutom införa regionala lagar kring arbetsvillkor och säkerhet.

Men enligt Industriall har provinserna ännu inte agerat.

”Detta är helt oacceptabelt för oss. Det är absolut nödvändigt att regeringen utan dröjsmål ratificerar och genomför ILO:S konvention 176 om arbetarskydd i gruvor”, skriver Kemal Özkan, vice generalsekreterare för Industriall, i ett uttalande.