Den för Sydafrikas ekonomi så viktiga gruvsektorn fick tillåtelse att öppna trots att resten av landet fortfarande höll stängt.

Men guldgruvan Mponeng, sydväst om Johannesburg, hann inte ens komma upp i full kapacitet innan det var dags att ännu en gång bomma igen.

Sedan gruvarbetare slagit larm om oro för den egna säkerheten lät ägarna Anglogold Ashanti, världens tredje största guldproducent, testa 650 personer för covid-19.

”Med bara några få provsvar att analysera har processen indikerat 164 positiva fall”, skriver företaget i ett uttalande. 

Mponengs guldgruva är känd som världens djupaste och schakten sträcker sig ned 3 840 meter under mark.

Verksamheten kommer nu hålla stängt medan ägarna genomför smittspårning och desinficering. 

På det sydafrikanska gruvfacket Num säger regionsekreteraren Phillip Mankge att arbetsgivarna borde ha tagit till sig fackets rekommendationer om att utöka testkapaciteten och erbjuda gruvarbetarna transport till och från arbetsplatsen. 

Num menar dessutom att regeringsbeslutet som lät gruvorna återuppta verksamheten borde ha förenats med hårdare krav. 

– Varje enskild gruva borde ha fått order om att sätta in förebyggande åtgärder innan de fick tillstånd att öppna, säger han till det globala facket IndustriAlls sajt.

Gruvor

• Mponeng är en av världens största guldgruvor. Att ta sig ned till gruvans lägsta nivå, som ligger nästan 4 000 meter under mark, tar mer än en timme.

• I LKAB:s järnmalmsgruva i Kiruna bryts malm 1 365 meter under jord.