– Det är barbariskt och ansvarslöst att tvinga så många gruvarbetare att jobba samtidigt som smittan sprids, säger Joseph Montisetse, ordföranden för det sydafrikanska gruvfacket NUM.

Precis som så många andra sydafrikaner sitter han isolerad. Han håller kontakt med sin fackliga medlemmar över telefon. I bakgrunden gnyr ett spädbarn.

– Flera av företagen agerar ansvarslöst, fortsätter han.

Sydafrika har stängt ned landet under 21 dagar under coronautbrottet. Den 16 april är det tänkt att arbetsplatser ska börja öppna och de första stegen mot ett normalt samhällsliv ska tas igen.

Men samtidigt som de flesta sitter isolerade i landet så har flera gruvarbetare gått som vanligt till sina arbeten.

Gruvindustrin står för de största exportinkomsterna och är livsviktig för den sydafrikanska ekonomin.

Innan nedstängningen i Sydafrika gjorde gruvfacket NUM – som har 190 000 medlemmar – upp med regeringen och företagen om att viss personal skulle fortsätta jobba.

– Det behövs för att se till att pumparna fungerar så att gruvorna inte vattenfylls, säger Joseph Montisetse.

Trots uppgörelsen anklagar nu facket flera företag för att vantolka avtalet.

– De har utnyttjat uppgörelsen till att upprätthålla vanlig produktion. Det sätter våra medlemmar i fara eftersom de riskerar att smittas, säger Joseph Montisetse.

Det statliga energibolaget Eskom är ett av företagen som fortsätter sin verksamhet. I bolagets gruvor bryts fortfarande stora mängder kol som staten anser vara nödvändig för landets energiförsörjning.

Staten menar dock att de gör allt de kan för skydda de anställda och minska spridningen av covid-19.

Viss ekonomisk aktivitet måste fortgå för att hålla samhället igång, uppger departementet för mineral och energiresurser till affärstidningen Business Maverick.