Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Peru stängde ned fort när coronaviruset accelererade globalt. Nu patrullerar polis och militär gatorna och nationellt undantagstillstånd är utlyst till 31 mars.

Däremot hålls gruvproduktionen i gång då den anses nödvändig för landets ekonomi.

Regeringen uppmanade tidigare i mars gruvbolagen att vidta försiktighetsåtgärder och minska andelen arbetare per skift, men det har inte gjorts enligt landets gruv- och metallarbetarförbund FNTMMSP.

– De stora gruvbolagen har inte infört säkerhetsåtgärder och vill inte evakuera arbetare. Ingen kontrollerar att företagen tar ansvar, säger Jorge Juárez, generalsekreterare för FNTMMSP i ett uttalande.

Sedan länge är gruvindustrin Perus viktigaste näringsgren och den sektor som vuxit snabbast under senare år. Cirka 200 000 personer jobbar i gruvnäringen.

Globala industrifacket Industrialls generalsekreterare Valter Sanches oroas över situationen.

I ett brev till Perus president, Martín Vizcarra, lyfter han frågan om bristen på smittskyddsåtgärder för gruvarbetare under spridningen av coronaviruset.

”De, precis som arbetare från andra nödvändiga sektorer runt om i världen, är redo att göra en enorm insats. Vi vill att gruvarbetarna ska kunna återvända välbehållna till sina hem när pandemin är under kontroll”, skriver Valter Sanches.