Under fjolåret anpassades flera delar av socialförsäkringen för att bidra till mindre smittspridning i samhället och minska belastningen på en pressad sjukvård.

Bland annat införde regeringen ett schablonbelopp för karensavdrag och det fanns även möjlighet att ansöka om ersättning för de som tillhörde en riskgrupp.

Försäkringskassan ändrade tidsgränserna för läkarintyg för sjukpenning.

Tidigare behövdes ett läkarintyg efter 14 dagar, men under pandemiåret förlängdes gränsen till 21 dagar.

För att få ersättning för vab ändrades tidsgränsen med läkarintyg från 7 dagar till ingen dag under november och i början av december. I mitten av december ändrades gränsen till 21 dagar.

– Socialförsäkringen och de många förändringar som gjorts i den har både underlättat och varit en viktig förutsättning för att människor ska kunna följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen kommit med, säger Martin Hurtig, analytiker på Försäkringskassan i ett uttalande.

Han är författare till rapporten som dock inte har tittat på smittspridningen, utan antagit att åtgärderna från regeringen och Försäkringskassan har haft effekt.

Rapporten visar att en fjärdedel av befolkningen i arbetsför ålder har använt den nya ersättningen för karens.

Ersättningen har i större utsträckning använts av personer som arbetar i branscher där kontakter med andra är vanligt och där hemarbete är ovanligt.

– Om fler har använt ersättningen och stannat hemma har det rimligtvis gjort att smittspridningen minskat, säger Martin Hurtig.