Kommunalarbetaren har berättat om en barnskötare i Västergötland som i juni stängdes av från jobbet och polisanmäldes av kommunen hon arbetade för.

Kvinnan, som var timanställd på en förskola, hade testat sig för covid-19 och jobbat i väntan på svaret.

Hon säger själv att hon inte hade några symptom, men att hon tog provet för säkerhets skull då några av kollegorna var sjuka.

Nu ligger fallet hos åklagare som ska besluta om barnskötaren ska åtalas för framkallande av fara för annan, ett brott som kan ge upp till två års fängelse.

Peter Gröön är jurist på region Stockholms smittskyddsenhet.

Han förklarar att för att barnskötaren ska fällas för brottet framkallande av fara för annan, så krävs att åklagaren kan visa att kvinnan varit grovt oaktsam. 

Frågan är om hon kan sägas ha haft anledning att anta att hon var smittad när hon gick till jobbet, och att det kan bedömas som ett grovt oaktsamt handlande av henne.

– Om du tar ett prov som en ren försiktighetsåtgärd har jag svårt att se att det kan vara oaktsamhet att du fortsatte att jobba. Många tar ju prov bara för att de är allmänt oroliga, säger han.

Generellt sett kan du inte dömas för att orsakat spridning av en sjukdom som du inte visste att du hade.

Det finns inte heller en juridisk skyldighet att stanna hemma i väntan på provsvar, inte ens om du har symptom, fastän det är starkt rekommenderat av regionernas smittskydd och Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt säger Peter Gröön att coronapandemin kan sänka ribban för när en person kan anses ha anledning att misstänka att hen bär på smittan.

– Det är inte skrivet i sten, det beror på sjukdomens smittväg, alltså hur den smittar, och hur allvarlig sjukdomen är. Och covid-19 är mycket smittsamt och dessutom har vi en stor samhällspridning. 

Han tror därför att covid-19 kan flytta fram praxis gällande vad ”framkallandet” av faran innebär för en allvarlig sjukdom med stor samhällsspridning.

– Det innebär att man lättare skulle kunna dömas till ansvar att ha framkallat en fara som man borde förstått fanns.

Han tar som exempel att en person kan ha symptom på covid-19, som hosta och feber. Det skulle kunna vara en vanlig förkylning.

Men eftersom vi har en samhällspridning och myndigheterna har rekommenderat alla som har covid-symptom att stanna hemma, skulle det kunna anses vara oaktsamt att gå till jobbet med sådana symptom.

– Då kanske det finns en större skyldighet att anta tidigt att det skulle kunna vara covid-19 och att du borde stanna hemma.

Skulle det senare visa sig att det inte var covid-19, kan den anställde däremot inte anses ha gjort något brottsligt.  

– Har det inte funnits någon möjlighet till smittspridning kan det inte leda till något rättsligt straff, säger Peter Gröön.

För att anses ha varit oaktsam krävs också att det har funnits en möjlighet att vara aktsam och följa de rekommendationer som finns.

Men under pandemin har rekommendationerna flera gånger ändrats, påpekar Peter Gröön.

Det har därför inte alltid varit lätt för anställda att veta vad som är rätt att göra, och det tror han att domstolarna kommer att ta med i sin bedömning.

– Du måste ha haft möjlighet att ha förstått myndigheternas budskap, annars kan du inte ställas till svars för att ha varit oaktsam. Jag förstår att det har varit svårt, man bör inte kunna dömas för att det har varit otydliga besked.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.