Coronapandemin har gjort att ett flertal personer fått sin sjukvård eller rehabilitering uppskjuten på grund av den hårt pressade sjukvården.

Dessa personer har haft ett undantag från att utförsäkras enligt de vanliga reglerna för den som söker sjukpenning.

Vanligtvis prövas en sjukskrivens arbetsförmåga mot ett ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden efter 180 dagar. Men det slipper de som fortfarande väntar på vård eller rehabilitering.

Det senaste beskedet var att undantaget skulle gälla fram till årsskiftet 2021-2022, men nu föreslår regeringen att det förlängs också över hela nästa år.

Tidigare har man använt sig av reglerna kring extraordinära händelser för att införa undantaget.

Men eftersom det är osäkert hur coronapandemin kommer att klassas under nästa år kräver den nya förlängningen en tillfällig lagändring som måste beslutas av riksdagen.

Sedan tidigare har regeringen presenterat ett förslag på att ändra de hårt kritiserade reglerna om ”normalt förekommande arbete”.

Dessa nya regler kommer dock inte att börja gälla förrän september 2022.