Den hårt kritiserade prövningen av sjuka mot ”normalt förekommande arbete” ska ändras, meddelade regeringen på onsdagkvällen.

Ännu har lagförslaget inte blivit offentligt, men av intervjuer med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi framgår att förslaget är snarlikt det som föreslogs i en statlig utredning från 2020.

Prövningen av sjukskrivnas arbetsförmåga ska inte längre ske mot ”normalt förekommande arbete” utan mot ”angivna yrkesgrupper”, enligt ministern. Det innebär att Försäkringskassan måste tydliggöra vilket jobb en person kan ta om sjukpenningen ska tas bort.

Men förändringen kommer att dröja. Lagändringen, om den går igenom riksdagen, träder i kraft först i september 2022. Alltså om nästan ett och ett halvt år.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson är positiv till själva lagändringen, men starkt kritisk till tidsplanen. Hon beskriver det som ”oerhört lång tid”.

– Vi tycker att det är orimligt. Det hade kunnat räcka med ett halvår så lagen kunde träda i kraft i höst i stället, säger hon.

Enligt uppgifter som LO:s sjukförsäkringsexpert Kjell Rautio tagit del av är orsaken till fördröjningen förberedelser som måste ske på Arbetsförmedlingen.

Enligt utredningen som ligger till grund för lagförslaget ska nämligen bedömningen av vilket arbete en person kan ta göras med hjälp av ett gemensamt referensmaterial från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att uppdatera det här referensmaterialet, och det är enligt Kjell Rautios uppgifter här flaskhalsen ligger.

– Referensmaterialet är viktigt när man ska tillämpa lagstiftningen. Vad jag förstår har Arbetsförmedlingen krävt längre tid.

Väntan har redan varit lång på nya sjukförsäkringsregler sedan den statliga utredningen las på socialförsäkringsministerns bord i början av 2020. Om lagen träder i kraft hösten 2022 kommer det ha gått över två och ett halvt år sedan utredningen presenterades.

– Politiken sätter press på parterna att vi ska förhandla på en viss tidsram medan de själva verkar kunna dra ut på tiden oerhört mycket, kommenterar Susanna Gideonsson.

Hon vill nu att de tillfälliga regler som undantar personer som väntar på vård eller rehabilitering från prövningen mot normalt förekommande arbete förlängs tills lagändringen genomförts. I dag gäller reglerna bara fram till årsskiftet.

– Ska det verkligen dra ut ett och ett halvt år, då måste de här tillfälliga undantagen förlängas tills den nya lagen införs. Och självklart ska karensavdraget avskaffas permanent.