För den som är sjuk ersätts karensavdraget med ett schablonbelopp på omkring 800 kronor. Det är en tillfällig coronaåtgärd för att få stopp på sjuknärvaron och därmed får ner smittspridningen.

Åtgärden har förlängts ett antal gånger då pandemin inte släppt sitt grepp om Sverige. Nu gäller den fram till den 30 september 2021.

LO, som länge drivit på för att avdraget ska tas bort permanent, drar nu i gång en kampanj om sjukförsäkringen.

Lisa Bengtsson, LO:s andre vice ordförande, anser att karensavdraget bidrar till ojämlikhet och riskerar att öka smittspridningen, även i andra sjukdomar när pandemin väl är över.

– Vi är ett modernt välfärdssamhälle och jag tycker inte att det känns värdigt att man inte ska ha råd att stanna hemma när man är sjuk. Pandemin har verkligen visat på hur viktigt det är för att till exempel minska smittspridning.

Lisa Bengtsson anser att det finns många negativa konsekvenser av att gå till jobbet om man är sjuk, såväl för individen som för arbetsgivaren och samhället i stort.

Hon framhåller även att det är få av LO-förbundens medlemmar som kan jobba hemifrån om de känner sig krassliga.

– Det är absolut en klassfråga, där arbetare i väldigt liten utsträckning har möjlighet att jobba hemma. I stället är det de som har sett till att ta samhället genom den här pandemin genom att se till att det finns varor i butikerna, att kollektivtrafiken rullar, att äldreomsorgen fungerar. Det har också gjort att de utsatt sig för större risk för smitta eftersom i många av de här yrkena måste man ha kontakt med människor, säger Lisa Bengtsson.

Hon gör också en jämförelse med övriga Norden, där Sverige sticker ut som det enda landet som har någon form av karens i sjukförsäkringen.

Enligt henne har verkar det inte ha lett till att folk tar ”en ledig dag” i övriga Norden.

– De har inga skenande sjukskrivningstal. Så det är inget problem i de andra nordiska länderna och det är inget som diskuteras att man skulle ha en karens.

Lisa Bengtsson tycker sig se att allt fler får upp ögonen för de brister LO framhåller och pandemin är en förklaring.

– Pandemin har tydliggjort de här sakerna som vi länge har tyckt varit fel med sjukförsäkringen. Så jag hoppas att alla politiska partier, oavsett ideologi, kan se att det inte är rimligt att ha det så här.