Via Tillväxtverket har företag fått utbetalat 35 miljarder kronor i stöd de senaste 15 månaderna. Stödet har använts för att kunna permittera personal, så kallat korttidsarbete.

Det har förekommit uppgifter om fusk, vilket Arbetet granskade tidigare i år. I februari hade det kommit in 1 700 tips om fusk och utbetalningar på två miljarder kronor hade stoppats eller krävts tillbaka.

När Arbetet, i likhet med flera andra medier, har försökt begära ut uppgifter om vilka företag som fått stöd har vi nekats med motiveringen att det skulle skada företagen.

Enligt Dagens Nyheter blir en del uppgifter kring företagen offentliga 1 augusti.

– Det kommer att via vår webbplats gå att söka på ett företags namn eller organisationsnummer och se bland annat hur mycket stöd företaget fått, hur många anställda de har fått stöd för och hur mycket de fått i ett eventuellt återkrav, säger Niklas Kjellberg, pressansvarig på Tillväxtverket, till DN.

Men de ärenden som blir offentliga 1 augusti är bara de stöd som betalats ut från 22 oktober i fjol. För resten av företagen blir uppgifterna offentliga senare i höst, skriver DN. 

Detta beror på att de som ansökte om stöd innan oktober i fjol inte visste om att regeringen ville göra uppgifterna offentliga. Det blev känt under hösten och därför ges alla bolag som ansökte tidigare än så en viss respit, uppger Fredrik Olovsson (S) på finansdepartementet till tidningen.