Var femte kommunanställd som jobbar med äldre eller funktionsnedsatta är timanställd. Det visar nya siffror från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Allra högst ligger, precis som förra året, Stockholmskommunen Danderyd. Där är nästan 41 procent timanställda inom den kommunala omsorgen, enligt undersökningen.

Enligt Danderyds socialdirektör Britt-Marie Ekström pågår ett arbete för att minska antalet visstidsanställda i kommunen genom att bland annat tillsätta vakanser med tillsvidareanställningar. Ett arbete som dock saktats ner av coronakrisen.

”Under pandemin har dock behovet fortsatt varit stort av att bemanna vid sjukfrånvaro”, skriver hon i ett mejl till Arbetet.

Marta Szebehely är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon är kritisk till de höga siffrorna i SKR-undersökningen.

– Man har inte riktigt brytt sig om den här yrkeskategorin. Man har sett dem lite som förbrukningsvaror och det är förfärligt.

Enligt henne är kontinuitet en av de viktigaste faktorerna bakom en kvalitativ äldreomsorg. Att man helt enkelt inte är så många personer inblandade i omsorgen om varje äldre person. Och fler timanställda leder till sämre kontinuitet.

Anställningsformen påverkar också arbetsvillkoren, enligt Marta Szebehely.

Både för den timanställda som får en osäker vardag och svårare att säga ifrån om missförhållanden, och för de fast anställda kollegorna som hela tiden måste introducera nya på jobbet.

– Det finns ingen fördel ur arbetsmiljösynpunkt eller ur omsorgssynpunkt att ha folk timanställda. Ju fastare anställningar desto bättre.

Timanställningarna i den kommunala omsorgen har hamnat i ett särskilt strålkastarljus under coronapandemin.

Coronakommissionen, som i december gjorde en första utvärdering av hanteringen av pandemin, riktade skarp kritik mot äldreomsorgens arbetsvillkor.

”Arbetsgivarna i äldreomsorgen måste förbättra anställningstryggheten och personalkontinuiten samt kraftigt minska andelen personal med timanställning”, slog kommissionen fast.

Men i 2020 års statistik från SKR, som baserar sig på mätningar i kommunerna i november, syns ingen förändring i snittet för timanställningar i omsorgen som i ett antal år legat stadigt på runt 21 procent.

Små förändringar

I nästan hälften av kommunerna, 132 stycken, ökade andelen timanställda i november 2020 jämfört med samma månad året innan.

I topp ligger en rad Stockholmskommuner som tidigare nämnda Danderyd, Värmdö, Vallentuna och Upplands Väsby. Marta Szebehely har noterat trenden och spekulerar i om det kan ha en koppling till att det i samma kommuner finns en stor andel privata aktörer inom hemtjänsten.

Siffrorna visar bara kommunalt anställda. Men det faktum att den privata delen av äldreomsorgen är så stor och kan förändras när som helst, kan göra kommunerna mer tveksamma till att anställa.

– Man vet inte hur många hjälptagare man har, så då vågar man inte fastanställa, säger Marta Szebehely.

I Värmdö kommun var 35 procent av de anställda timanställda i november 2020. Det är näst högst i landet.

Chefen för Värmdös vård- och omsorgskontor Mahria Lövkvist förklarar de höga siffrorna dels med sjukfrånvaron under pandemin, dels med en ny bemanningsenhet som skapades just på grund av pandemin. Till den timanställdes och utbildades över 100 personer, enligt henne.

”Många av dessa timanställda nyttjades aldrig, men de räknades med i mätningen då de hade en timanställning inom vård och omsorg.” skriver hon i ett mejl till Arbetet.

Hur arbetar ni med frågan?
”Vi är mitt inne i ett arbete där vi ser över samtliga scheman inom vård och omsorg. I det arbetet säkerställer vi bland annat att alla vakanta pass i schemat täcks med tillsvidareanställd personal i den utsträckning det är möjligt” skriver Mahria Lövkvist.

Just vikariefrågan lyfts ofta när kommuner förklarar varför de har många timanställda. Men enligt Marta Szebehely håller inte argumentet.

– Det kommer alltid att behövas vikarier i den här branschen men man behöver inte timanställa folk för att ha vikarier. Man kan ha en fast anställd vikariepool.

Ett annat argument brukar vara bristen på utbildad personal. Timanställnigarna är betydligt vanligare för vårdbiträden än undersköterskor, eftersom många kommuner bara vill fastanställa de med utbildning. Men även här är Marta Szebehely skeptisk.

– Man kan fastanställa folk som inte har utbildning. Det finns inget förbud mot det. Man kan fastanställa och sedan utbilda dem på jobbet.

Nummer tre på listan är den lilla kommunen Ragunda strax öster om Östersund. Här är 34 procent av de anställda timanställda och andelen har ökat med fem procentenheter under året.

Förvaltningschefen Nils-Olof Nilsson håller med om att siffrorna är höga.

”Vi kommer inte att ha den här ordningen utan kommer att göra annorlunda med den här fördelningen. Kanske till och med ta bort andelen timanställda helt, men exakt hur långt vi kommer att gå i det kan jag inte säga just nu”, skriver han i ett mejl till Arbetet.

Så många är timanställda i kommunerna

Tabellen visar andelen timanställda inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta jämfört med alla anställda i respektive kommun under november månad, samt skillnaden (i procentenheter) jämfört med samma månad 2019.