En fjärdedel av de som arbetar inom den kommunala omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning är tillfälligt anställda.

Var femte är timanställd. Det visar de nya siffror från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som Arbetet berättade om i onsdags.

Samtidigt är de tillfälliga anställningarna betydligt vanligare än så på många platser i landet.

I 30 av Sveriges 290 kommer var över 30 procent visstidsanställda i november då undersökningen gjordes. 

Högst låg Danderyd med 43 procent visstidsanställda totalt och 39 procent timanställda. Det är en ökning med sju procentenheter sedan året innan för båda siffrorna.

Här var flest timanställda

Enligt Danderyds socialdirektör Britt-Marie Ekström beror den höga siffran just 2019 på att man i höstas, då undersökningen gjordes, var mitt inne i en omorganisering.

I den togs den kommunala hemtjänsten bort helt och personalen flyttades till andra verksamheter i kommunen eller till privata hemtjänstbolag. Därför fastanställdes inte någon under perioden.

Men Danderyd låg redan tidigare ungefär 12 procentenheter över Sverigesnittet när det gäller timanställda inom omsorgen.

– En viss del av förklaringen är att det ligger kvar fler vikarier i listan än vad som är aktiva, menar Britt-Marie Ekström.

Men samtidigt kan kommunen göra mer, enligt henne.

– Jag tror att det är någonting som hela branschen borde se över. Det är viktigt för kontinuiteten, både för brukare och för personal, att det finns en stabil arbetsgrupp. Sedan tror jag att man alltid behöver en viss mängd vikarier för att det är så känsligt med frånvaro.

Hon hänvisar till att Danderyd jobbar med det som kallas för Heltidsresan, alltså det samarbetsprojekt mellan Kommunal och SKR som ska leda till att heltid blir norm inom välfärden.

– Vi har bara påbörjat heltidsresan och är inte alls klara med den ännu. Och där har vi en del åtgärder kvar att göra.

Har ni som mål att minska timanställningarna i Danderyd?
– Vi jobbar åt det hållet. Vi har kontinuitetsmål för att öka kvaliteten för brukarna. De politiska målen handlar om kvalitet i omsorgen. Sedan kan jag inte uttala mig om procenten på andelen vikarier och fast anställda. Men som jag säger, vi har en del åtgärder att göra för att komma en bit bättre på vägen. Också för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Samtidigt finns det flera platser där visstidsanställningarna är betydligt färre. I 23 kommuner är andelen timanställda under 15 procent.

Den kommun med lägst andel timanställningar i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning är Karlskrona.

Här var bara 7,4 procent timanställda i november förra året, och 12,3 procent visstidsanställda totalt. 

– Vi är så klart lite stolta över siffrorna, säger Maria Appelskog som är avdelningschef på Karlskronas äldreförvaltning.

Enligt henne ligger det ett medvetet arbete bakom kommunens siffror som skett på uppdrag av politikerna. Ett arbete som pågått under många år och består av två delar.

Dels har man jobbat med något som kallas ”önskad sysselsättningsgrad” för personalen. Det innebär att de som jobbat deltid fått önska hur mycket de vill öka i tid.

Sedan har de fått hoppa in som vikarier på andra enheter inom äldreomsorgen.

– Vi har en annan trygghet med vår resurspersonal för de säger ju inte nej. Vi bokar dem och vet att de kommer. De är också väldigt kända ute i verksamheten, säger Maria Appelskog, avdelningschef på Karlskronas äldreförvaltning, om varför kommunen har få timanställda.

– Det fick effekten att vi fick väldigt många som jobbade heltid. Samtidigt kunde vi ha väldigt få timvikarier.

Den andra förklaringen är att kommunen väldigt tidigt skapade en så kallad resursbank, berättar Maria Appelskog.

Det kan beskrivas som en vikariepool, men där vikarierna är fast anställda. 

– Deras uppdrag är att gå ut och täcka vid akut frånvaro. Då jobbar man som en timvikarie men man har en fast anställning och så klart också ett fast schema.

Hon menar att det har skapat en stabilitet i coronatider, även om smittan ännu inte har brutit ut ordentligt i Karlskrona.

– Vi har en annan trygghet med vår resurspersonal för de säger ju inte nej. Vi bokar dem och vet att de kommer. De är också väldigt kända ute i verksamheten. Jag skulle vilja påstå att de är bland våra mest kompetenta medarbetare eftersom de har en sån enorm erfarenhet.

Så många är timanställda i din kommun

Siffrorna gäller andelen timanställda i procent inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta i respektive kommun. Sök efter din kommun i sökrutan.