Tänk dig en kaffepaus på jobbet och att du blickar ut över fikabordet.

Var fjärde kollega är någon du knappt känner igen, någon som är inringd för veckan eller dagen och i morgon kan arbeta någon helt annanstans i kommunen.

Samtidigt härjar ett virus som ska hanteras enligt strikta rutiner och där risken för smitta ökar ju fler personer som passerar arbetsplatsen.

Så ser verkligheten ut i äldreomsorgen i Sveriges kommuner, visar ny statistik över visstidsanställningar från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Var fjärde kommunanställd inom omsorgen av äldre eller funktionsnedsatta var visstidsanställd i november förra året. Var femte var anställd på timme.

Men i många kommuner är siffrorna betydligt högre än så.

I 30 av Sveriges 290 kommer var över 30 procent visstidsanställda i november.

Högst låg Danderyd med 43 procent visstidsanställda totalt och 39 procent timanställda.

Under coronakrisen har den stora smittspridningen inom äldrevården lett till betydligt fler döda än våra grannländer.

I tisdagskvällens Aktuellt lyfte statsepidemiologen Anders Tegnell anställningarna i äldrevården som en av orsakerna till situationen.

– Jag får massor med mejl varje dag från människor som jobbar på äldreboenden som pekar på de grundläggande problem man har där. Med väldigt mycket personal som går fram och tillbaks, personal med väldigt oklara anställningsförhållanden och inte alltid speciellt välutvecklade rutiner, sa han i SVT.

Störst har smittspridningen hittills varit i Stockholms län. Samtidigt är det just där kommunerna har flest tillfälligt anställda inom äldrevården.

Av de tio kommuner med störst andel timanställningar ligger nio i Stockholms län.

Här var flest timanställda

Stockholms kommun ligger också betydlig högre än snittet med 27 procent timanställda. Det kan jämföras med 16 procent i Malmö och 18 procent i Göteborg.

– Visstidsanställningarna påverkar jättemycket. Både utifrån kontinuiteten och att begränsa antalet anställda hos respektive vårdtagare, säger Ann Georgsson som är nationell ombudsman på fackförbundet Kommunal.

Statistiken gäller kommunal verksamhet och Ann Georgsson betonar att andelen visstidsanställda är ännu högre inom den privata äldreomsorgen.

Enligt henne sätter coronakrisen fingret på problemen med dagens bemanning i äldrevården.

För att mota coronaviruset behövs utbildning, kunskap och kompetens. Att veta hur man ska hantera frågor som smittspridning och skyddsutrustning.

– Sättet man har bemannat äldreomsorgen bygger på att man har väldigt många visstidsanställningar. En direkt konsekvens av det blir att man saknar kontinuiteten.

De senaste veckorna har flera konflikter uppstått mellan personal och arbetsgivare inom äldrevården kring hur man ska hantera smittade äldre och vad som är rimlig skyddsutrustning.

Enligt Ann Georgsson är det betydligt svårare för en timanställd att ställa krav på sin arbetsmiljö.

– Man är väldigt utsatt, så är det ju. Man vet inte om man har inkomst från en månad från en annan. Man får en tystare arbetskraft och man minskar också möjligheten till inflytande och påverkan. Vi har också hört exempel på personer som fått gå och jobba trots att de visar symptom, för att kunna bära verksamheten.

Så många är timanställda i din kommun

Siffrorna gäller andelen timanställda i procent inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta i respektive kommun. Sök efter din kommun i sökrutan.