På punkt efter punkt lägger USA om kursen. Landet ska återigen gå in i Parisavtalet, diskutera ett kärnenenergiavtal med Iran och nu vill USA även se en miniminivå för en global bolagsskatt.

– Det är väldigt välkommet. Det här något som vi har kampanjat för i många, många år, säger Pierre Habbard som är ledare för Tuac.

Det är en facklig organisation – där bland annat LO, TCO och Saco ingår – som jobbar gentemot den ekonomiska samarbetsorganisation OECD. 

– Det här gör att det blir svårare för länder att använda låga skatter som en metod att locka till sig företag. 

Pierre Habbard säger att det i förlängningen kan innebära att staterna får större skatteintäkter som kan gå till offentlig sektor och jobbsatsningar. Dessutom minskas möjligheter till avancerad skatteplanering som framför allt gynnat de stora globala företagen. 

Ett exempel är Apple som har valt att förlägga en del av sin verksamhet till Irland som har en mycket låg bolagsskatt, 12,5 procent. När vi i Sverige köper vissa av Apples digitala tjänster så betalar bolaget den låga irländska skatten i stället för en svensk skatt på 21,4 procent.

Företaget kan med andra ord tjäna stora pengar på att skatta i Irland och många, framför allt storföretag, utnyttjar möjligheten att ”skatteshoppa”. Det vill säga förlägga sin verksamhet i länder där skatten är låg, samtidigt som de har sina kunder i andra länder. 

Systemet har länge kritiserats, men det har varit svårt att komma åt. En del länder, som Irland, tjänar på att storföretagen väljer att skatta där. 

USA:s förra president Donald Trump agerande inte emot det.

Efter att Joe Biden tagit över som president har det dock skett stora förändringar.

Den nya administrationen har satsat på ett stort coronapaket som ska kicka igång ekonomin igen. Ett sätt att finansiera detta är att höja den amerikanska bolagsskatten, som i dag ligger på 21 procent, till 28 procent. 

Det möts av kritik från amerikanska bolag som är oroliga för att det ska bli svårare att konkurrera med företag som betalar lägre skatt.

Det är möjligen i det ljuset man kan se på att USA ändrat sin inställning till att införa en global mininivå för bolagsskatt. En miniminivå skulle utjämna spelfältet eftersom företagen då skulle tvingas konkurrera på lika villkor.

USA finansminister Janet Yellen har de senaste dagarna kommit med flera klargöranden om var USA står i olika frågor. 

När hon uppgav att USA ändrat sin inställning till att införa en miniminivå för bolagsskatten var det många på den fackliga sidan som välkomnade beskedet.

– Det är mycket goda nyheter, säger Pierre Habbard.

Just nu pågår det förhandlingar inom OECD om att införa ett sådant golv. I juli väntas en uppgörelse bli klar.

Än så länge finns inget fastslagen nivå för var en minimiskatt skulle kunna landa. När förslaget först presenterades så diskuterades en miniminivå på 12,5 procent. Men i OECD är genomsnittet för bolagsskatten 24 procent och risken som flera länder såg var att ett så lågt golv skulle leda till skattesänkningar som skulle drabba deras statskassor. 

Tuacs generalsekreterare Pierre Habbard.

Pierre Habbard berättar att nivåerna som nu diskuteras är högre och att ett önskemål från fackligt håll är att den lägsta bolagsskatten sätts till 25 procent.

Ett sådant golv förväntas få ett globalt genomslag trots att OECD endast består av 37 länder. Detta beror på att det har skapats en grupp där även länder som inte är med i den ekonomiska samarbetsorganisationen ingår. 

– Jag har goda förhoppningar om att det blir ett avtal i juli om detta, säger Pierre Habbard.

Men samtidigt förhandlar OECD även om var beskattningen ska ske, det vill säga i vilket land ett multinationellt bolag ska bli skatteskyldigt. Det är en betydligt mer komplicerad fråga och det kan dröja innan den avgörs.

Ett beslut kan även få negativa konsekvenser för svenska företag.

– De förslag som diskuteras är att skapa en skatt som i högre utsträckning än i dag riktar sig mot var kunderna finns, säger Pierre Habbard.

Länder som har många företag som har starka internationella varumärken och vänder sig till utländska kunder kan därmed drabbas. 

Pierre Habbard säger att från facklig utgångspunkt är det bra med en hög miniminivå på bolagsskatten. Samtidigt finns även risker.

– Om företag inte längre kan pressa sina kostnader genom att förlägga sig i lågskatteländer så kan det vara frestande att då i ännu större utsträckning söka sig till länder där de kan sänka sina kostnader genom att producera under dåliga arbetsvillkor.

Han säger att det därför är viktig att få in mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i diskussionen. 

Även där kan Tuac räkna med en viss draghjälp från USA. 

Den amerikanska finansministern Janet Yellen har deklarerat USA ska satsa mer på klimatfrågor och mänskliga rättigheter. Och från sitt twitterkonto skickar hon ut tweets om fattigdomsbekämpning, klimatåtgärder och vikten av att jobba för ökad jämställdhet. 

Det är i det närmaste motsatsen till vad den tidigare presidenten Donald Trump twittrade om. 

Samtidigt är den nuvarande presidenten Joe Biden och hon själv tydliga med vad det handlar om. Det handlar om att återskapa en global amerikansk dominans.

Tuac

The Trade union Advisory Committee (Tuac) samlar fackliga organisationer och fungerar som rådgivande organ till den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Svenska LO, TCO och Saco är tre av de 59 fackliga organisationerna som tillsammans organiserar 58 miljoner medlemmar som ingår i Tuac. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har 37 medlemsländer och är en samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling.