Ungefär 80 procent av energibehovet i OECD:s 36 medlemsländer kommer från fossila bränslen.

För att möta Parisavtalets mål om 1,5 graders uppvärmning måste andelen minska rejält.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) uppger att enklaste vägen dit är att fokusera på fem sektorer; jordbruk, industri, transport, elproduktion och bygg- och fastighetssektorn.

Enligt OECD krävs investeringar på cirka 6 500 miljarder kronor årligen i förnybar energi för att ställa om med siktet inställt på Parisavtalet.

Det är tio procent mer än dagens investeringar i kol och olja.

Några av de 25 handlingar som OECD listar för en snabbare grön omställning är:

  • Använda skatter och andra ekonomiska incitament för att renovera befintliga byggnader.
  • Inkludera jordbruket i nationella strategier för klimatreducering.
  • Öka tillgängligheten och maximera användningen vid transporter.
  • Förbjuda subventioner på fossila bränslen.

Enligt OECD handlar allt om vilja eftersom det redan finns finansiella medel att ställa om.

Organisationen pekar också på att en grön omställning kan ge skjuts åt global BNP med 5 procent till år 2050.