Striden om de amerikanska minimilönerna har pågått i många år. Från fackligt håll har det funnits en kampanj för att höja den federala minimilönen till 15 dollar i timmen, från dagens 7,25 dollar.

För bara några veckor sedan såg det ut som att det höll på att bli verklighet. Joe Biden ville nämligen lägga in minimilönssatsningen i det stora krispaket som ska mildra konsekvenserna av coronakrisen.

Men nu tvingas den amerikanska presidenten backa från förslaget eftersom senaten gjort klart att en lönesatsning inte kan ingå i krispaketet.

Enligt senatstjänstemannen Elizabeth MacDonough så måste en höjning av minimilöner ske genom en lagändring eller genom ett enskilt förslag och inte via ett krispaket.

Flera republikanska företrädare, som inte vill se en höjning, välkomnar beslutet.

Bland fackliga företrädare och demokrater är tongångarna andra.

– Vi är djupt besvikna, men vi ska inte ge upp vår kamp för att höja minilönen till 15 dollar i timmen, säger den demokratiska senatorn Chuck Summer i en kommentar.

Senatorn Bernie Sanders kallar reglerna som hindrade minimilönerna för odemokratiska.

President Joe Biden ville att höjningen till 15 dollar i timmen skulle ske succesivt fram till 2025.

Enligt en prognos skulle det leda till en lönehöjning för 17 miljoner amerikaner. För vissa yrkesgrupper, som servitörer skulle höjningen bli markant. Serveringspersonal och yrkesgrupper som är beroende av dricks har en extra låg minimilön på endast 2,13 dollar i timmen.

Från arbetsgivarehåll varnas för att en höjning kan leda till att företag tvingas stänga och människor blir utan jobb.

Enligt en prognos från den federala budgetmyndigheten Congressional Budget Office så skulle höjningen leda till att 1,4 miljoner jobb försvinner i USA.

Flera demokrater och fackliga företrädare ifrågasätter dock prognosen och anser att satsningar i stället kan leda till höjd efterfrågan som i sin tur leder till fler jobb.

Även ekonomer är osäkra på vad en höjning kan leda till. Enligt affärstidningen The Economist så anser flera ekonomer att det är tveksamt att arbetslösheten stiger så kraftigt om de allra lägsta lönerna höjs.

Minimilönen i USA

Sedan 2012 har amerikanska arbetare krävt en minimilön på 15 dollar i timmen.  Den federala minimilönen i USA ligger än så länge på 7,25 dollar i timmen, motsvarande runt 60 kronor. Den har inte justerats upp sedan 2009.

Arbetslösheten i USA ligger ofta under genomsnittet för EU. I januari 2021 var den 6,3 procent. EU-genomsnittet var 7,5 procent (december) och i Sverige var den 8,5 procent. Men i Sverige och de flesta EU-länder så är det många flera som jobbar än i USA.