2014 antog ILO ett tilläggsprotokoll till sin konvention om tvångsarbete från 1930.

För att få fart på ratificeringarna startade FN-organet – tillsammans med världsfacket Ituc och den internationella arbetsgivarorganisationen IOE – kampanjen 50 för frihet.  

Den 17 mars nåddes målet om 50 ratificeringar när Sudan rättsligt förband sig att följa tilläggsprotokollet.

– Vi nådde en stor milstolpe, säger ILO:s generalsekreterare Guy Ryder i ett uttalande.

– Ett framtida arbetsliv som är fritt från tvångsarbete, människosmuggling, barnarbete och modernt slaveri är en framtid som vi måste skapa tillsammans. 

Även världsfacket lyfter framgången men blickar samtidigt framåt. 

– 50 ratificeringar är värt att fira men vi behöver många fler, säger generalsekreteraren Sharan Burrow till ILO:s sajt.

Arbetsgivarna påpekar att det är nu det verkliga arbetet börjar. Ratificering är en sak, implementering en annan.  

– Det krävs ett tydligt och aktivt åtagande från alla företag för att utrota tvångsarbete, kommenterar IOE:s generalsekreterare Roberto Suárez Santos.

Tvångsarbete

Världen över sitter 25 miljoner människor fast i tvångsarbete. Antalet har ökat under coronapandemin, som slagit hårt mot den globala arbetsmarknadens mest utsatta grupper. 

Stater som ratificerar ILO:s tilläggsprotokoll åtar sig att motverka tvångsarbete samt skydda offren och underlätta möjligheten att få kompensation. Sverige ratificerade 2017.

Mål 8.7 i Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling – slår fast att medlemsländerna ska ”vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete”.

Källa: ILO.