I söndags öppnade bussarna i Borås sina framdörrar. Nu får passagerare kliva på framtill medan förarna sitter bakom skyddsglas som blivit hett omdebatterade.

– Barriärskydden försämrar och förvränger sikten och det skapar oro hos förarna som i sin tur leder till stress. De är rädda för att åsamka någon skada, säger Kjell Karlsson, ombudsman på Kommunals avdelning Vänerväst.

Ett skyddsstopp lades för bussarna i Borås som drivs av Nobina, men det hävdes direkt av Arbetsmiljöverket.

Hittills i år har det runt om i landet lagts sju skyddsombudsstopp gällande reflektioner i skyddsglas, enligt Arbetsmiljöverket.

Bland annat i Skåne har det varit stora strider mellan fack och arbetsgivare, som Arbetet skrivit om.

– Nu ska vi se över vilka krav vi måste ställa så att förarna och passagerare inte far illa. Vi har begärt dialog med Arbetsmiljöverket och undrat vilka grunder de baserar sina beslut på, säger Kjell Karlsson.

Ännu är inga exakta datum spikade men Västtrafik, som upphandlar kollektivtrafiken i Västsverige, planerar att bussar på övriga orter och linjer ska öppna sina framdörrar innan sommaren.

– Vi har medarbetare som tillhör riskgrupp och vi motsätter oss det här innan vi har en hög andel vaccinerade, säger Ronny Sunesson, ordförande för sektion trafik på Kommunal Väst.

Flera olika arbetsgivare kör i regionen och Västtrafik uppger att de för en kontinuerlig dialog med dessa kring dörröppningarna.

Enligt Västtrafik finns det flera orsaker till att man väljer att öppna framdörrarna.

Bland annat ska det minska trängsel om resenärer också kan gå på framtill men det blir också lättare att kontrollera biljetter.

– I min värld låter det som att det endast handlar om ekonomin och att de inte tar hänsyn till att förarna kan utsättas för ett livsfarligt virus. Inte heller att det varit stor problem med skyddsglasen, säger Ronny Sunesson.

Anna Johansson, chef för affärsenheten på Västtrafik, poängterar att de alltid kommer att sätta säkerhet i första rummet.

– Skyddsglasen är noggrant kontrollerade och vi gör en successiv öppning av dörrarna, område för område, så att vi kan utvärdera och göra förbättringar om det behövs.