Kritiken mot skyddsglas som skyddsbarriär för bussförare under pandemin har varit högljudd.

Flera skyddsombud har lämnat in anmälningar till Arbetsmiljöverket.

Men farhågorna har ofta handlat om trafiksäkerhet – något som Arbetsmiljöverket inte tittat på i sina bedömningar. Trafiksäkerhet omfattas nämligen inte av arbetsmiljölagen och det är förarens ansvar att inte köra ett fordon om det innebär stora risker. 

Det berättar Monica Engström, arbetsmiljöinspektör i den nationella grupp som arbetar med smittskyddsfrågor på Arbetsmiljöverket. I stället har deras fokus varit vilket smittskydd som glaset ger.

– Det kan låta tufft, men trafiksäkerhet och fara för tredje man omfattas inte av arbetsmiljölagen, säger Monica Engström. 

Men nu har myndigheten fått in så många anmälningar från skyddsombud att den tänkt om.

De har främst handlat om att skyddet reflekterar ljus på ett sätt som uppfattas som en trafiksäkerhetsrisk, uppger Monica Engström.

De beslut myndigheten tagit om förbud mot öppna framdörrar och krav på avspärrade säten har handlat om smittorisk. Det har alltså varit det Arbetsmiljöverket först och främst bedömt när de tittat på de här ärendena. 

– Men nu har vi fått in så många synpunkter på blänk och reflexer i barriärskydden att vi ska se över hur vi hanterar den andra biten. Om förarna upplever så stora risker till följd av det så att det kan orsaka stress och oro så blir det en arbetsmiljöfråga, konstaterar Monica Engström. 

Men det kan ju vara en fara för föraren också om olyckor sker, är inte det en arbetsmiljöfråga? 
– Absolut kan det finnas en sådan fara men då är det föraren som ska bedöma hur de framför fordonet på ett trafiksäkert sätt, det är andra lagar som styr det.

Monica Engström poängterar att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Tillsammans med skyddsombuden ska arbetsgivaren göra riskbedömningar och utifrån resultatet ta till åtgärder för en säker arbetsmiljö.

Beslut som fattas av Arbetsmiljöverket kring skyddsombudens anmälningar gäller endast i det enskilda fallet, inte för alla bussbolag och inte heller för samma bussbolag fast på flera olika orter.