Det är inte trafiksäkert att köra buss bakom skyddsglas, säger huvudskyddsombudet Mikael Olsson på bussbolaget Nobina i Malmö.

Han har skickat in mängder med handlingar till Arbetsmiljöverket tillsammans med kollegor på andra bussbolag. Bland annat bilder som visar att reflektioner i plastglaset skapar förvirrande synvillor som i värsta fall kan leda till trafikolyckor. 

– Det handlar om vår och andras säkerhet. 

När Mikael Olsson pratar med kollegor runtom i Skåne säger de ungefär samma sak. Att köra bakom skyddsglas för att kunna öppna framdörrarna i pandemitider – nej, det funkar inte.

Kommer bilar från vänster eller höger? Det kan vara svårt att se, menar han, när glaset reflekterar ljus på ett spegelvänt sätt.

Men när han sitter i möten med arbetsgivaren Nobina ger de en helt annan bild. De berättar om resultaten från testkörningar som visar att lösningen är säker och att förarna tycker att det funkar okej. 

– Klart förarna säger så. De är rädda att förlora jobbet. Men vi har jättemånga händelserapporter från de som kört med skyddsglas och tycker att det är katastrof, säger Mikael Olsson som tycker att arbetsgivaren måste ställa mer detaljerade frågor till förarna om sikten genom glaset för att få en rättvisande bild. 

I oktober förra året kom Arbetsmiljöverket med ett beslut som enbart gäller för Nobinas bussar i Uppsala. För en viss modell med en viss typ av skyddsglas tillät myndigheten öppna framdörrar.

För övriga bussar skulle framdörrarna hållas stängda till 2 november 2021. Sedan dess har även bussar i Stockholmsområdet öppnat framdörrarna. 

Och på flera orter testas skyddsglas på bussar. Det beslut som Arbetsmiljöverket fattat om stängda framdörrar för Nobinas bussar i Skåne gäller fram till 2 november. Men huvudmannen Skånetrafiken har velat öppna dörrarna tidigare än så. 

Lösningen med skyddsglas som en skyddsbarriär runt förarna har testats hos flera bussbolag som kör åt Skånetrafik. 

Skyddsombuden har svarat med skyddsstopp, alltså avbrutit arbetet till följd av de säkerhetsrisker de upplevt. Arbetsmiljöverket har å sin sida hävt stoppet.

Men frågan är inte avgjord än. Just nu väntar Mikael Olsson på svar från förvaltningsrätten eftersom ett beslut från Arbetsmiljöverket överklagats dit. 

– Öppnar de framdörrarna här står vi redo med nya skyddsstopp, säger han. 

Arbetsmiljöverket har hittills tittat på olika lösningar ur just ett smittskyddsperspektiv. Men förarnas farhågor har främst gällt trafikfaran och det omfattas inte av arbetsmiljölagen.

Men Mikael Olsson menar att förarna kan känna oro och stress till följd av olycksrisken och att det därför ändå är en arbetsmiljöfråga. 

Som Arbetet skriver i dag ser nu Arbetsmiljöverket över hur de ska göra sådana här bedömningar framöver. 

Enligt Mikael Olsson kör inga bussar i Skåne med skyddsglas just nu, förutom enstaka bussar där lösningen testas tillfälligt. 

Argumenten från landets bussarbetsgivare och kollektivtrafikens huvudmän för att ta till skyddsglas har varit flera.

Att minska smittorisken genom att ha fler dörrar öppna och även minska trängseln i bussen genom att framsätena inte behöver vara avspärrade.

Att resenärerna kan blippa sina biljetter när de kliver på längst fram. Att få in biljettintäkter menar Mikael Olsson är det övervägande skälet till att Skånetrafiken driver på för skyddsglas. 

– Huvudmännen vill tjäna mer pengar och det ställs ju mot vår säkerhet. 

Saman Tondnevis, affärsområdeschef för buss på Skånetrafiken, skriver i ett mejl till Arbetet att bussförarnas arbetsmiljö är väldigt viktig.

Samtidigt behöver de hitta en lösning där de även kan öppna bussen där fram.

”Då får vi ett större område i bussen för våra kunder att sprida sig på, ett bättre flöde där man inte möts lika ofta i bussen och därmed minskar trängselrisk. Det blir också lättare för kunden att få hjälp av förarna samt att validera sin biljett”, skriver Saman Tondnevis som tillägger att lösningen måste vara trafiksäker och trygg för alla. ”Här ska vi förlita oss på de experter som gör dessa bedömningar.”

David Erixon, kommunikationschef på Nobina, säger att det inte stämmer att det främsta skälet till att införa skyddsglas är att tjäna mer pengar. 

– Det handlar främst om att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och att återskapa en viktig del av yrket. Och så klart också om att få en hållbar finansiering för kollektivtrafiken. 

Det här med att ”återskapa en viktig del av yrket” handlar om vad bussförarna i interna enkäter svarat att de saknar mest under pandemin, berättar han. 

– Man saknar interaktioner och det påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Att få ge service, att kunna säga hej. Nu kommer vi åt det problemet på ett väldigt bra sätt. 

Angående kritiken om att bussförare inte får tillräckligt detaljerade frågor om hur det är att köra med skyddsglas och att de svarar att det funkar okej till arbetsgivaren säger han: 

– Vi får balanserade och kompetenta svar från förarna. Då är facket missnöjda för att det är fel svar enligt dem. Det tycker jag är en ganska märklig kritik, säger David Erixon. 

.