Efter att ha förhandlat i flera år ser sig Seko tvingat att gå till Arbetsdomstolen för att få ut pengarna. Det handlar om ett solklart avtalsbrott, menar facket.

– Trots stora ansträngningar har det inte gått att komma överens, säger Olov Östensson, jurist på LO-TCO Rättsskydd som företräder Seko.

Seko och Implenia tecknade 2016 ett lokalt avtal på Förbifarten om skiftarbete med 36 timmars arbetstid varje vecka, med en rast på 45 minuter.

Jobbet på Förbifarten gör det svårt att ta rast på fasta tider så företaget valde att i stället för rast tillämpa avtalets regler om måltidsuppehåll.

Det innebar att bergarbetarna stod till förfogande även under sin måltidspaus.

Efter en tid upptäckte dock Seko att måltidsuppehållet inte räknats in i arbetstiden, och att såväl de 38 medlemmarna som andra anställda på företaget arbetat mer än heltid.

Därmed har de, enligt facket, gått miste om intjänad övertid för 45 minuter varje dag.

Seko påkallade förhandling men parterna kom inte överens. I stämningen hävdar facket att den felaktiga ersättningen och arbetstiden tillämpades i två och ett halvt år.

Implenia krävs därför på drygt 2 miljoner kronor i utebliven lön och 1,5 miljoner i skadestånd till bergarbetarna. Plus en halv miljon till Seko.

Sedan ett år tillbaka finns ett nytt avtal mellan Seko och Implenia där frågan om måltidsuppehåll och lön är löst.

– Därmed handlar målet om en begränsad tid och vi trodde att det skulle gå att lösa utan inblandning av Arbetsdomstolen, men tyvärr, säger Olov Östensson.

Byggföretagen, som företräder Implenia i Arbetsdomstolen, avböjer att lämna en kommentar med hänvisning till att det pågår kansliöverläggningar mellan parterna.

Syftet är att försöka nå en överenskommelse.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.