Arbetet har tidigare berättat om den mycket hårda kritiken mot Arbetsmiljöverkets arbete med nya arbetsmiljöregler.

LO har beskrivit samarbetet med myndigheten som ”ett haveri” och Svenskt Näringsliv menar att förutsättningarna för arbetet har varit ”under all kritik”.

Remisstiden för reglerna gick ut i slutet på december och förslaget döms nu ut av de samlade parterna på arbetsmarknaden. Det i ett brev undertecknat av LO, TCO, Saco, PTK, Svenskt Näringliv, SKR, Ledarna, OFR, Sobona, Företagarna och Arbetsgivarföreningen KFO.

I brevet konstateras att förslaget varken är ”genomarbetat eller fullständigt” och ”saknar helhetsbild.”

Syftet med förändringarna från Arbetsmiljöverkets sida har varit att strukturera om reglerna och göra dem mer lätthanterliga.

Förändringarna ska dock, enligt myndigheten, inte påverka den så kallade skyddsnivån, alltså hur mycket reglerna skyddar arbetsmiljön för den anställda.

Men i brevet från parterna slås det fast att reglerna visst förändrats i sak genom de omfattande förändringarna i regeltexten. Detta skulle i sin tur leda till rejält ökade kostnader för parterna som måste sätta sig in i och genomföra helt nya regler.

LO har tidigare efterlyst åtgärder från regeringen för att stoppa förslaget.

I ett skriftligt svar till Arbetet slår arbetsmarknadsminister Eva Nordmark fast att ”förändringar i regelverket måste förankras med arbetsmarknadens parter” och att ”skyddsnivån får inte sänkas.”

”Kunskaper om det lokala arbetsmiljöarbetet är avgörande för hur arbetsmiljökraven i praktiken kan genomföras. Arbetsmiljöverkets regelverk behöver utformas på ett sätt så att det fungerar för både arbetsgivare och skyddsombud”, skriver Eva Nordmark i mejlet.

Hon betonar dock att det ligger i Arbetmiljöverkets mandat att själva besluta om förändringar i reglerna men att det samtidigt är viktigt att förändringarna inte leder till krångel eller sänkt skyddsnivå för arbetstagarna.

”Jag kommer att träffa myndighetens ledning i veckan för att höra hur de avser att arbeta framåt i den här frågan och säkerställa att myndigheten förstår vikten av att förankra arbetet med parterna”, skriver arbetsmarknadsministern.