”Ett totalt haveri” och ”förbrukat förtroende”. Det var i en debattartikel i Svenska Dagbladet på måndagsmorgonen som den svidande kritiken från LO-ledningen riktades mot Arbetsmiljöverket.

Kritiken gäller det omfattande arbetet med att skriva om alla Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd. Arbetet har pågått i flera år och under 2020 har ett förslag varit ute på remiss. Ett förslag LO tidigare kritiserat och nu alltså kallar för ”ett haveri”.

– Vi behöver ta till oss av den här kritiken och verkligen gå igenom den, säger Christina Jonsson, enhetschef på avdelning regler på Arbetsmiljöverket.

En del av kritiken i debattartikeln handlar om att LO-ledningen anser att Arbetsmiljöverket inte lyssnat tillräckligt på arbetsmarknadens parter under arbetet. Christina Jonsson säger att myndigheten har haft flera samråd med parterna och också hållit flera så kallade intressentmöten.

– Men jag tar till mig det man framför. Att de inte känner sig hörda av oss. Det ska vi också ta upp i en direkt dialog med dem, säger hon.

Hon betonar att förslaget varit ute på remiss det senaste året och att myndigheten nu ska gå igenom synpunkterna.

– Där är LO:s synpunkter, precis som de övriga arbetsmarknadsparternas, mycket viktiga och tungt vägande, säger hon.

Syftet med regelförändringarna från Arbetsmiljöverkets sida har varit att strukturera om reglerna och göra dem lättare att förstå. Inte att ändra den så kallade skyddsnivån, alltså hur mycket reglerna skyddar arbetsmiljön.

Tycker du att ni har lyckats att behålla skyddsnivån i förslaget?

– Skyddsnivån ska inte ändras. Men vi har också sagt att det är väldigt viktigt för oss att få synpunkter på om remissinstanserna bedömer att skyddsnivån har ändrats på ett eller annat sätt eftersom vi till exempel har ändrat språket. Om man uppfattar att skyddsnivån har sänkts eller ändrats så är det just sådant vi vill ha synpunkter på.

LO menar att ”maktbalansen förskjuts till arbetsgivarens fördel” eftersom de nya reglerna ”osynliggör skyddsombudens roll”.

– Skyddsombudens roll och ställning finns beskrivet i arbetsmiljölagen och den har inte ändrats. Så juridiskt är det ingen skillnad i det här förslaget på ny regelstruktur, svarar Christina Jonsson.

LO representerar nästan en och en halv miljon arbetstagare. Går det att gå vidare med arbetet om inte LO är med på tåget?

– Vi behöver få en uppfattning om detaljerna i det här. Vad vi sedan kommer fram till kan inte jag föregripa nu. Det är ett arbete som ligger framför oss. Men LO är en arbetsmarknadspart och därmed en viktig remissinstans.